Akava: Pysähtyykö työttömyyden kasvu tänä vuonna?

Myös korkeakoulutettujen työttömien määrän kasvunopeus on hidastunut kymmenen prosentin alapuolelle, ensimmäistä kertaa kolmeen ja puoleen vuoteen. Joillakin akavalaisilla koulutusaloilla, esimerkiksi oikeus- ja sosiaalialalla, työttömien määrä on viime aikoina jopa laskenut verrattuna vuotta aikaisempaan tilanteeseen.
– Kun kokonaistyöttömyyden kasvuvauhti on pysytellyt kymmenen prosentin tuntumassa jo parin vuoden ajan, herättää viime kuukausien huomattava hidastuminen pitkästä aikaa toivoa siitä, että työttömyyden kasvu viimeinkin pysähtyisi. Tutkimuslaitosten ennusteet povaavat kuluvalle vuodelle vain hieman nollasta poikkeavia kasvulukemia, kertoo ekonomisti Heikki Taulu.
Aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahat ovat kärsineet viime vuosina niukkuudesta suhteessa voimakkaasti kasvaneisiin työttömien työnhakijoiden määriin. Palkkatukeen ja starttirahaan käytettävissä oleviin resursseihin on tulossa todennäköisesti ensi vuoden alusta alkaen merkittävä parannus, mikäli valmisteilla oleva esitys etenee.
Tarkoituksena on, että jatkossa työttömän työttömyysturvaa voitaisiin käyttää hänelle osoitettavaan palkkatukeen tai starttirahaan. Akava on kannattanut esityksiä sillä edellytyksellä, että niiden aiheuttama kustannuspaine työttömyysturvajärjestelmään on järkevässä suhteessa uudistuksella saavutettaviin etuihin nähden.
– Emme ole saaneet vielä kunnollisen arvioinnin edellyttämiä vaikuttavuuslaskelmia. Lopullinen arvio esityksen järkevyydestä voidaan tehdä vasta niiden perusteella, Taulu sanoo.
Akavan jäsenliitot ovat yhdessä TE-hallinnon kanssa olleet toteuttamassa uudenlaista yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden palveluita. Akava esittää lisäksi, että työpaikkoja etsiessä tulisi hyödyntää yksityisiä palveluntuottajia sekä erilaisten organisaatioiden kuten ammattiliittojen uraohjauspalveluiden mahdollisuuksia nykyistä enemmän.
Akava on ehdottanut maan hallitukselle, että pitkäaikaistyöttömien palkkaamista helpotetaan väliaikaisella kokeilulla. Kokeilun aikana pitkäaikaistyötön voitaisiin palkata vähintään kymmenen kuukauden ajaksi määräaikaiseksi ilman perustetta määräaikaisuudelle. Tällöin pitkäaikaistyöttömillä olisi nykyistä parempi mahdollisuus päästä takaisin työelämään.Tutustu työttömyyskatsaukseen:TyöttömyyskatsausPDF 231,4KtJulkaistu 10.3.2016
Takaisin

Hae sivustolta: