Akava: Paikallisella sopimisella lisää joustoa työaikoihin

Paikallinen sopiminen on jo yleistä ja sen puitteissa sovitaan enimmäkseen nimenomaan työajoista sekä palkkauksesta.
– Akavalaiset ovat usein esittäneet neuvotteluissa, että työehtosopimuksiin sovitaan vain raamit joustavalle työaikajärjestelmälle, mutta varsinainen sisältö sovitaan paikallisesti työpaikoilla. Tästä on hyviä kokemuksia, mutta yllättävän usein mallia on vastustettu työnantajapuolella, kertoo puheenjohtaja Sture Fjäder.
Akava pitää erilaisten työaikajoustojen sekä paikallisen sopimisen lisäämistä jopa toivottavana, koska parhaimmillaan siitä hyötyvät sekä työntekijät että työnantajat. Erilaiset joustot toisivat toivottua tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksiin.
– Kun pelisäännöt ovat kunnossa, osapuolet ovat tasavertaisia ja luottavat toisiinsa, voidaan paikallisen sopimisen avulla tehdä jopa aivan uudenlaisia, työpaikan tarpeeseen sopivia sekä kilpailukykyä parantavia avauksia. Tämä edellyttää sitä, että henkilöstön edustajan asemaa sekä tiedonsaantioikeutta työpaikoilla parannetaan, jokaiselle henkilöstöryhmälle saadaan edustaja ja että työnantaja arvostaa koko henkilöstöään sekä sen edustajia, sanoo johtaja Maria Löfgren.
Fjäderin mielestä avain paikallisen sopimisen lisäämiseksi löytyy työehtosopimuksista.
– Työehtosopimuksia pitäisi saada nopeasti niille toimialoille, joilta ne puuttuvat. Eri alojen tarpeet ovat erilaisia, joten myös paikallisen sopimisen raamit voivat olla erilaisia. Työehtosopimuksilla näihin raameihin saadaan edes lähtökohtaisesti tasapuolisuutta. Me olemme valmiit lisäämään paikallista joustoa, mutta ovatko työnantajat valmiit sitoutumaan tasapuoliseen sopimiseen ja noudattamaan työehtosopimuksia? Fjäder kysyy.
Lue Akavalaisen artikkeli paikallisesta sopimisesta: http://www.akava.fi/akavalainen/ajassa/artikkelit/paikallinen_sopiminen_on_jo_tuttu_juttuJulkaistu 14.8.2015
Takaisin

Hae sivustolta: