Akava on pettynyt neuvotteluiden kariutumiseen

– Akava olisi ollut valmis katsomaan neuvottelut loppuun saakka. Toivoimme loppumetreille asti, että neuvotteluasetelman ja sopimuksen tasapainoisuus olisi saatu kaikkia tyydyttäväksi. Rakenteiden uudistaminen ei voi tarkoittaa vain palkansaajien aseman heikentämistä ja lisätä työn kuormittavuutta, etenkään jos työnantajien sitoutuminen henkilöstöönsä jää ohueksi, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.
Akavan mielestä yhteiskuntasopimuksen kaatuminen ei ole kenenkään etu, koska nyt talouskasvua tavoitellaan lähinnä hallituksen tekemien rajujen leikkausten kautta.
– Yhteiskuntasopimuksella olisi ollut mahdollisuus muun muassa panostaa työntekijöiden osaamiseen sekä uudistaa työelämän rakenteita edistyksellisellä tavalla, Fjäder sanoo.
Hallituksen on ryhdyttävä nopeasti panostamaan työttömiksi jäävien muutosturvaan. Sopimuksen kariutuminen ei käy syyksi sille, että muutosturvaa ei kehitettäisi osana työttömyysturvan uudistamista.
Mahdollisimman nopea työllistyminen on koko yhteiskunnan etu, ja hallituksen on edistettävä sitä koulutus- ja työttömyysturvajärjestelmiä kehittämällä. Koulutukseen ja osaamiseen kohdistuvat säästöt pahentavat tilannetta entisestään, eikä niitä pidä toteuttaa.
– Jotta saamme käännettyä työllisyyden kasvuun, tarvitsemme hyvin nopeita työelämän uudistamis- ja joustavoittamistoimia. Työaikalaki on uudistettava vastaamaan nykyajan tarpeita niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmasta.
Akava on ollut jo pitkään valmis lisäämään myös paikallista sopimista ja uudistamaan siihen liittyviä pelisääntöjä.
– Meidän on hyvässä yhteistyössä työnantajien kanssa löydettävä nopeasti keinoja, joilla edistämme yritysten kilpailukykyä ja samalla pidämme huolen työntekijöiden jaksamisesta sekä erityisesti heidän mahdollisuuksistaan innovoida uutta. Tämä edellyttää sitä, että työnantajat sitoutuvat sekä työntekijöihinsä että heidän osaamisensa ylläpitoon, Fjäder sanoo.
Linkki: http://www.akava.fi/index.phtml?s=1936&9538_m=15452Julkaistu 21.8.2015
Takaisin

Hae sivustolta: