Akava laski: Isän kotiinjäänti perheelle vain vähän kalliimpaa

– Esimerkkilaskelma kertoo, että perhevapaiden jakaminen ei vaikuta perheen käteen jääviin tuloihin niin paljon kuin äkkivilkaisu bruttopalkkojen eroihin antaa olettaa. Toki tilanne on toinen, jos puolisoiden tuloerot ovat erittäin suuret tai toinen vanhemmista on esimerkiksi työtön, korostaa ekonomisti Heikki Taulu.
Akava teki oman esimerkkilaskelmansa perheestä, jossa 1985 syntyneille helsinkiläisvanhemmille syntyy vuoden 2014 alkupuolella ensimmäinen lapsi. Isän kuukausituloiksi vuonna 2014 oletettiin 3750 euroa ja äidin 3250 euroa. Laskelmassa huomioitiin bruttotulojen lisäksi verotuksen sekä ansiosidonnaisten perhe-etuuksien ja hoitovapaan vaikutus perheen käteen jääviin tuloihin kahdessa eri tapauksessa. Ensimmäisessä laskelmassa loppuvuodesta 2014 alkaen puolen vuoden hoitovapaalle vanhempainrahan turvin jää äiti ja toisessa isä.
Akava vaatii hallitukselta rohkeutta uudistaa kotihoidon tukea
Kotihoidon tuen jakaminen vanhempien kesken olisi hallitukselta rohkea päätös, joka edistäisi työmarkkinoiden tasa-arvoa.
– Perhevastuun kasautuminen naisille on heikentänyt naisten työmarkkina-asemaa ja johtanut siihen, että heillä on heikompi ura- ja palkkakehitys kuin miehillä, muistuttaa Akavan asiantuntija Tarja Arkio.
– Kuluvalla hallituskaudella on tehty hyviä uudistuksia, pidennetty isyysvapaata ja otettu käyttöön joustava hoitoraha. Kotihoidon tuen uudistaminen olisi tästä näkökulmasta hallitukselta jälleen askel oikeaan suuntaan. Todellinen ongelma on vanhempainvapaajärjestelmässä, jota pitää Akavan mielestä kehittää 6+6+6 -mallin mukaiseksi, Arkio sanoo.
Akava uskoo, että uudistus nostaisi työllisyysastetta, mikä on nykyisessä taloustilanteessa välttämätöntä. Vaikka kotihoidon tuen uudistus lisää ainakin aluksi julkisia menoja, se maksanee itsensä takaisin pitkällä aikavälillä.
Akava on huolissaan siitä, että perheet eivät pysty kunnolla arvioimaan pienten lasten hoidon vaikutuksia perheen talouteen. Akava esitti viime syksynä uudistusta valmisteltaessa, että Kansaneläkelaitos ja Verohallinto rakentavat laskurin, jonka avulla perheet voivat luotettavasti arvioida perhevapaiden vaikutuksia talouteensa. Nyt arviointi on melkoista pykälä- ja laskuriviidakossa seikkailua, joten vain harva tekee perusteellisia laskelmia.Lisätietoja
Lisätiedot laskelmasta ekonomisti Heikki Taulu, puh. 050 361 2869
Linkki: http://www.akava.fi/index.phtml?s=1936&9538_m=13891Julkaistu 28.1.2015
Takaisin

Hae sivustolta: