Akateemisen kirjakaupan Kirjapalatsista suojeluesitys

Alvar Aalto -museon tiedote 27.8.2012:
Alvar Aallon suunnittelemasta Akateemisen kirjakaupan Kirjapalatsista on tehty suojeluesitys Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Alvar Aalto -säätiön esityksessä vuonna 1969 valmistunut rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas tavaratalorakennus suojeltaisiin lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Lakimääräisellä suojelulla turvattaisiin nykyistä asemakaavaa laajemmin Kirjapalatsin sisätilojen autenttinen ulkoasu Akateemiseen kirjakauppaan tehtävien muutostöiden yhteydessä.
”Vain lakimääräisen suojelun mahdollistamien tarkempien suojelumääräysten avulla voidaan taata, ettei myymälän keskeisten tilojen alkuperäiseen ilmeeseen ja esillepanon tapaan ollaan tekemässä lyhytjänteisellä konseptisuunnittelulla peruuttamattomia muutoksia. Tarkemmilla suojelumääräyksillä voidaan myös ohjata vuosien varrella tehtyjen epäedullisten ratkaisujen muuttamista hyvällä suunnittelulla alkuperäiseen asuun sopivimmiksi”, sanoo Alvar Aalto -museon johtava arkkitehti Tuula Pöyhiä.
Alvar Aallon arkkitehtuuri tunnetaan ympäri maailman ja Aaltoa voidaan pitää yhtenä niistä arkkitehdeistä, joiden ansiosta Suomi on kansainvälisesti saavuttanut aseman korkeatasoisen modernin suunnittelun ja rakentamisen esikuvana. Akateeminen kirjakauppa kuuluu monen muun rakennuksen joukossa Aallon tunnetuimpiin teoksiin ja toimii Aallon arkkitehtuurin tärkeänä näyteikkunana.
”Helsingin sydämessä sijaitsevan Akateemisen kirjakaupan rooli ainutlaatuisena kokonaistaideteoksena ja yhtenä Helsingin saavutettavimmista Aallon arkkitehtuurikohteista on merkittävä sekä koti- että ulkomaalaiselle yleisölle. Suojeluesityksen tarkoitus ei ole vastustaa lähitulevaisuudessa alkavaa remonttia vaan pyrkimyksenämme on suojella rakennusta”, sanoo Alvar Aalto -museon johtaja Susanna Pettersson.
Alvar Aalto -säätiö katsoo Akateemisen kirjakaupan Kirjapalatsin täyttävän Lain rakennusperinnön suojelemisesta mukaiset edellytykset suojeltavalle rakennukselle. Lain mukaan rakennus voidaan suojella muun muussa harvinaisuuteen ja ainutlaatuisuuteen sekä tiettyä aikaa kuvaaviin tyypillisiin piirteisiin vedoten.
Tavaratalo Stockmannin Akateemiseen kirjakauppaan suunnitteilla olevan remontin on tarkoitus alkaa ensi vuonna 2013. Suojeluesityksestä saadaan seuraavaksi lausunnot Helsingin kaupungilta, Museovirastolta sekä Stockmannilta. Ely-keskus voi tarpeen vaatiessa asettaa Akateemisen kirjakaupan toimenpidekieltoon lausuntokierroksen ajaksi.Julkaistu 28.8.2012
Takaisin

Hae sivustolta: