Aarrekartta Sipoon Jokilaakson kutsukilpailun voittoon

Sipoon kunta järjesti kutsukilpailun Jokilaakson uuden asuinalueen suunnittelusta. Asemakaavoittamaton ja lähes rakentamaton kilpailualue sijaitsee Nikkilän keskustan itäreunalla. Kilpailulla haettiin keskustan profiilia kohottavaa asuinalueen kokonaisideaa. Taajamakeskus on Sipoon kunnan merkittävimpiä kehitysalueita.
Kilpailuun kutsuttiin Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki yhdessä Avanto Arkkitehdit Oy:n kanssa, Arkkitehdit Mauri Korkka ja Kirsti Rantanen sekä Arkkitehtiasema Oy. Kilpailutehtävän luonteen vuoksi työryhmiltä oli edellytetty liikennesuunnittelun, maisemasuunnittelun ja energia-asiantuntijan nimeämistä työryhmään.
Kilpailun voittajaksi valikoitui yksimielisesti ehdotus ”Aarrekartta”, jonka tekijäksi osoittautui Arkkitehtitoimisto AJAK Oy. Työryhmässä olivat mukana Jarkko Kettunen, Adalbert Aapola sekä avustajina arkkitehtiopiskelijat Elina Aho, Severi Hellsten, Juuso Horelli, Aku Jokinen, Antti Kanerva, Arto Ollila ja Frans Saraste. Lisäksi asiantuntijoina toimivat DI Jouko Kettunen ja DI Åsa Nystedt.
Ehdotuksessa oli parhaiten ja oivaltavasti huomioitu suunnittelutavoitteet ja taajamarakenteellinen kokonaisuus sekä kehitetty kunnianhimoisesti alueelle sopivaa, omaleimaista asuinympäristöä. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.www.sipoonjokilaakso.fiLue lisääSipoon Jokilaakson kutsukilpailun voittanut ehdotus ”Aarrekartta”, Arkkitehtitoimisto Ajak Oy
Julkaistu 2.4.2012
Takaisin

Hae sivustolta: