”AaGee Yeyé” ykkössijalle Kruunuvuorenrannan kilpailussa

Lehdistötiedote 30.5.2013 / ATT
Kruunuvuorenselän itärannalle, vastapäätä kantakaupunkia on suunnitteilla uusi kaupunginosa, Kruunuvuorenranta. Hopealaakson alueelle sijoittuvien uusien asuintalojen arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu. Paras kilpailutyö edustaa laadukasta arkkitehtuuria hienovaraisine yksityiskohtineen. Kilpailussa jaettiin myös kunniamaininta.
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:n järjestämällä arkkitehtuurikilpailulla etsittiin korkeatasoisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja asumisoikeusasuntojen ja hitas-asuntojen rakentamiseksi Kruunuvuorenrannan uuteen kaupunginosaan. Kilpailutontit sijaitsevat Koirasaarentien ja Hopeakaivoksentien risteyksessä ja liittyvät pohjoispuolella tulevaan liikuntapuistoon. Hopealaaksoon rakennettavat asuinkorttelit ovat ensimmäiset rakentuvat korttelit Kruunuvuorenrannan ydinalueella vanhan öljysataman alueella.
Kilpailuun kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy ja JKMM Arkkitehdit + SeARCH. Arviointiryhmä
muodostui kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä rakennuttajana toimivan ATT:n edustajista. Kilpailijoiden valitsemana palkintolautakunnan jäsenenä toimi arkkitehti,
professori Pentti Kareoja.
Arviointiryhmä valitsi ensimmäiselle sijalle ehdotuksen nimimerkillä ”AaGee Yeyé”. Ehdotuksen tekijäksi paljastui Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy. Voittajaehdotus edustaa laadukasta asuntoarkkitehtuuria, jossa hienovaraisilla taitteilla, varioituvilla rappauspinnoilla ja maanpinnan korkeuseroihin reagoivilla pykällyksillä on luotu mielenkiintoa suurpiirteiseen perusratkaisuun. Suunnitelman kaavallinen erityisansio on pihatilan erinomainen ja väljä käsittely. Luonnoksen pihatila on jäsennetty mielenkiintoisin aihein, jotka varioivat tilojen yksityisyyden asteita. Raati suosittelee ”AaGee Yeyé”:n ottamista jatkosuunnittelun pohjaksi.
Kilpailussa jaettiin myös kunniamaininta ehdotukselle ”Ma”. Ehdotuksen tekijä on Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, jota esitetään suunnittelijaksi kilpailutonttien viereiselle vuokratalotontille. Tekijöiden asuntosuunnittelu on varmaotteista ja tarjoaa asuntoja erilaisille käyttäjäryhmille. Suunnitelma yhdistää suljetun ja avoimen korttelirakenteen periaatteita mielenkiintoisella tavalla. Lisäksi ehdotusta ”Ma” kiiteltiin pysäköintilaitoksen
ja sen liikennejärjestelyjen innovatiivisesta suunnittelusta. Asuntojen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2016.
Lisätietoja:
rakennuttaja-arkkitehti Kaarina Rötsä, ATT, puh. 310 32357
1. sija: AaGee Yeyé
työryhmä: Risto Huttunen, Santeri Lipasti, Pekka Pakkanen, Paula Leiwo, Essi Wallenius, Mikael Saurén, Matias Saresvuo, Tommaso Ferraris
Kunniamaininta: Ma
työryhmä Jussi Murole, Daniel Bruun, Joonas Mikkonen, J-P Lehtinen, Grete Terho, Teemu Seppänen, Nikolai Rautio
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa Helsinkiin kohtuuhintaisia vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-omistusasuntoja sekä sääntelemättömiä omistusasuntoja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Uudistuotannon lisäksi ATT peruskorjaa kaupunkikonsernin omistamia asuntoja.
Helsingin kaupungin aineistopankki:Arvostelupöytäkirja ja ehdotuksetLue lisääJulkaistu 30.5.2013
Takaisin

Hae sivustolta: