Vastaa kyselyyn ja vaikuta asuntopoliittiseen kehittämisohjelmaan

Suomen asuntopolitiikalle laaditaan vuodet 2021-2028 kattava kehittämisohjelma. Valmistelun pohjaksi selvitetään sidosryhmien näkemyksiä asuntomarkkinoiden vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämistarpeista tänään avatulla verkkokyselyllä. Kaikille avoimeen kyselyyn voi vastata 30.1. asti.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään heti alkuvuodesta kehittämisohjelman suuntaviivoja määriteltäessä. Sidosryhmille järjestetään myös muita mahdollisuuksia vaikuttaa ohjelmaan, seuraavaksi info- ja keskustelutilaisuus alkukevään aikana.

Asuntopoliittiseen kehittämisohjelmaan 2021-2028 kootaan tavoitteet asuntopolitiikan kehittämiselle sekä toimia, joilla tavoitteita saavutetaan. Ohjelma toteuttaa sekä hallitusohjelman että eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön asuntopolitiikkaa koskevia kirjauksia. Ohjelma annetaan selontekona eduskunnalle 2020 loppuun mennessä.

Ohjelmaa valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Työryhmässä ovat mukana asuntopolitiikasta vastaavat ministeriöt ja virastot. Työtä tukee parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Seurantaryhmässä ovat mukana eduskuntapuolueet.

Kysely sidosryhmille asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelun tueksi.

Hae sivustolta: