Suomen Arkkitehtiliiton kuntavaalitavoitteena laadukas elinympäristö kuntalaisille

Rakennettu ympäristö on olennainen osa paikkakuntien henkistä perintöä, kansallisvarallisuutta ja kuntalaisten arjen toimintaympäristöä. Laadukas rakennettu ympäristö kuuluu kaikille.” Näin todetaan Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kuntavaalitavoitteita linjaavassa julkilausumassa.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA esittää kuntavaalitavoitteinaan aktiivisia toimenpiteitä seuraavissa asioissa:

Tietoisuus, osallisuus ja huolenpito rakennetusta ympäristöstä
Hyvä kaavoitus ja suunnittelu varmistavat elinympäristön laadun
Kuntien osaava rakennuttaminen varmistaa terveet ja turvalliset tilat kaikille kuntalaisille

SAFA esittää, että jokaisella kunnalla tulee olla kulttuuriympäristö- ja arkkitehtuuripoliittinen ohjelma.

SAFA esittää, että kaavoituksen ja rakennusvalvonnan hoitamiseen ja kehittämiseen tulee ohjata varoja erityisesti täydennyskoulutuksen muodossa. Rakennusvalvonnassa tulee olla riittävää asiantuntemusta myös ekologisen ja korjausrakentamisen erityistarpeisiin. Kunnan keskeisissä kaavoituksen ja rakentamisen johto- ja asiantuntijatehtävissä tulee olla alalla pätevöitynyt arkkitehti.

SAFA esittää, että kuntien ja kuntayhtymien hankintamenetelmiä tulee kehittää mahdollistamaan entistä paremmin kestävää kehitystä edistävien suunnittelupalveluiden ja rakennusurakoiden hankinta. Verovaroin toteutettavien hankkeiden tulee toimia kestävän kiinteistönpidon, rakentamisen ja ylläpidon esimerkkinä.

SAFA esittää, että kuntien rakennuttaja- ja tilaajatehtävissä toimivien osaamisen tason parantamiseksi ja ylläpitämiseksi on osoitettava voimavaroja koulutukseen kokonaisvaltaisen kestävän suunnittelun ja rakentamisen tason kohottamiseksi.

SAFAn kuntavaalitavoitteet kokonaisuudessaan ovat luettavissa osoitteessa: http://www.safa.fi/fin/ajankohtaista/kuntavaalitavoitteet_2012/

Lisätietoja:
Esko Rautiola, puheenjohtaja, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
p. 044 271 7181
Paula Huotelin, pääsihteeri, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
p. 09 584 448/ 040 556 2827
s-postit: etunimi.sukunimi@safa.fi

 

Hae sivustolta: