Suomalaiset arkkitehdit liittyvät maailmanlaajuiseen julistukseen ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hätätilasta

Isosta-Britanniasta alkanut Architects Declare -julistus on vuodessa kasvanut globaaliksi liikkeeksi. Arkkitehtitoimistoista liikkeelle lähtenyt julistus on laajentunut koskemaan koko rakennusalaa. Perjantaina 29.5. Suomi liittyy mukaan 21. maana, kun Architects Declare Finland -sivusto julkistetaan.

Ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat aikamme vakavimmat pitkävaikutteiset ongelmat. Rakentamisella on niiden ratkaisemisessa merkittävä rooli: Rakentaminen ja rakennukset muodostavat hiilidioksidipäästöistä lähes 40 prosenttia ja niillä on huomattava vaikutus elinympäristöihimme.

Architects Declare -liike vaatii kaikilta rakennusalan toimijoilta perusteellista ajattelutavan muutosta, jotta yhteiskunnan tarpeisiin voidaan vastata ylittämättä maapallon ekologista kantokykyä. Muutos on käynnistettävä nyt.

 ”Rakennusalaan vaikuttaa useita, yksittäisiä arkkitehtitoimistoja suurempia voimia, mutta ajattelutavan muutos voi lähteä meistä arkkitehdeista. Me pystymme levittämään tietoa ja käymään keskustelua rakennusten tilaajien kanssa, ja suunnittelutyössä meidän valinnoillamme on vaikutusta. Muutokseen tarvittava tutkimustieto ja tekniikka ovat jo olemassa, mutta tähän saakka yhteinen tahtotila on puuttunut. Toivomme, että kaikki kollegamme lähtevät mukaan ja allekirjoittavat julistuksen”, sanoo Meri Wiikinkoski Vapaa-kollektiivista, joka on yksi Suomen julistuksen perustaja-allekirjoittajista. 

”Elämme parhaillaan yllättävää, ennennäkemätöntä kriisiä, joka saa pohtimaan perusarvoja uudella tavalla. Nyt on hyvä hetki katsoa myös koronakriisin yli ja kohdistaa huomiomme paljon suurempaan ja vielä globaalimpaan kriisiin, joka ilman elämäntapojemme ja toimintamme muutosta johtaa vääjäämättä ilmastokatastrofiin. On hienoa, että suomalaiset arkkitehtitoimistot ovat nyt lähteneet mukaan tähän liikkeeseen”, sanoo Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon vt. toiminnanjohtaja Miina Jutila.

Toukokuun 30. päivänä vuoden täyttävään kansainväliseen Architects Declare -julistukseen on jo liittynyt 20 maata. Alkuperäisen Ison-Britannian julistuksen on jo allekirjoittanut 937 arkkitehti- ja maisema-arkkitehtitoimistoa. Juhlapäivän kunniaksi samaan aikaan Suomen kanssa oman julistuksensa julkistaa Yhdysvallat.

Suomen julistuksen takana on joukko aktiivisia, ympäristötietoisia arkkitehtitoimistoja sekä neljä alan organisaatiota. Julistuksessa sitoudutaan muun muassa lisäämään ilmastotietoisuutta arkkitehtitoimistojen asiakkaiden ja muiden rakennusalan toimijoiden keskuudessa, pyrkimään pidentämään rakennusten elinkaarta ja arvioimaan uusia hankkeita ilmastovaikutusten näkökulmasta. Kaikki suomalaiset arkkitehti- ja maisema-arkkitehtitoimistot kutsutaan mukaan allekirjoittamaan julistus.

Linkki Architects Declare Finland -julistukseen.

Linkki kansainväliseen Construction Declares -kattosivustoon.

Perustaja-allekirjoittajat ovat AOR Arkkitehdit, ARRAK Arkkitehdit, Avarrus arkkitehdit, BST-Arkkitehdit, Collaboratorio, JADA Arkkitehdit, LOCI maisema-arkkitehdit, LPR-arkkitehdit, Luo arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, PES-Arkkitehdit, Studio Puisto Arkkitehdit, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, Arkkitehdit Tommila, Uusi Kaupunki -kollektiivi, VAPAA Collective ja Virkkala de Vocht Architects.

Julistuksen perustamisessa ovat olleet mukana ja toimintaa tukevat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK.

#architectsdeclare
#architectsdeclarefinland

Lisätietoja:

Miina Jutila, vt. toiminnanjohtaja
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo
miina.jutila@archinfo.fi
puh. 040 585 4135

Tuula Tuomi, kehitysarkkitehti
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL
tuula.tuomi@atl.fi
puh. 040 776 0141 

Hae sivustolta: