Selvitys Paimion parantolan tulevaisuudesta valmistui – omistajaksi esitetään säätiötä

Paimion parantola, potilassiipi. Kuva: Maija Holma.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön teettämä selvitys Paimion parantolan liiketoiminnallisesti elinkelpoisesta toimintamallista on valmistunut. Selvityksessä esitetään, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, valtio, Alvar Aalto -säätiö ja Paimion kaupunki perustaisivat säätiön hallinnoimaan parantolaa. Paimion parantolan tuleva hallinnointi ja hoito oli esillä tiistaina 18.6. hallituksen lisätalousarvioneuvottelussa

– SAFA on ollut aktiivisesti vaikuttamassa säätiön perustamiseen. Iloitsemme esityksestä, jossa säätiötä ehdotetaan omistajaksi. Paimion parantolan tulevaisuuden turvaaminen on tärkeää rakennuksen merkittävän kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi, SAFAn puheenjohtaja Henna Helander toteaa.

Säätiön ensisijainen tavoite olisi turvata kiinteistön kunnon säilyminen nykytasolla. Selvityksen mukaan säätiön tulisi laatia toimintavisio, jonka pohjalta Paimion parantolalle voidaan hakea rahoitus ja käyttäjät sekä tehdä tarvittavat peruskorjaustoimenpiteet.

Selvityksessä esitetään, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaisi säätiölle koko parantolakiinteistön irtaimistoineen korvauksetta. Valtio luovuttaisi säätiön peruspääomaksi 500 000 euroa, ja sitoutuisi enintään 2,5 miljoonan euron hallinto-, suunnittelu- ja korjauskustannuksiin seuraavien neljän vuoden aikana. Alvar Aalto Säätiö ja Paimion kaupunki luovuttaisivat säätiön peruspääomaksi molemmat vähintään 30 000 euroa. Nämä ovat reunaehtoina valtion osallistumiselle.

Paimion parantolassa on mahdollisuuksia kulttuuri- ja hyvinvointimatkailulle. Selvityksen mukaan parhaan mahdollisuuden liiketoiminnalle tarjoaisi monikäyttömalli, jossa tiloja käyttäisi usea terveyden ja hyvinvoinnin alan toimija. Liiketoiminnan kannalta olisi myös tärkeää muodostaa kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Ministeri Saarikko oli tammikuussa 2019 perhe- ja peruspalveluministerinä käynnistämässä nyt valmistunutta selvitystyötä. ”Olen iloinen, että voin tiede- ja kulttuuriministerinä yhdessä ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen kanssa olla edistämässä Paimion parantolan tulevaisuuden turvaamista.”

Selvityksessä esitetty toimintamalli otettiin myönteisesti vastaan hallituksen lisätalousarvioneuvottelussa tiistaina 18.6.

Selvityksen tekivät varatuomari Heikki Alanen ja diplomi-insinööri Olavi Hiekka.

Hae sivustolta: