SAFAn kuntavaaliteemat – kohti kestävää rakennettua ympäristöä

SAFA kehottaa kuntapäättäjiä panostamaan vähähiiliseen rakentamiseen ja tehokkaan julkisen liikenteen mahdollistavaan yhdyskuntarakentamiseen. Paikallisen rakennusperinnön ylläpito ja kunnan eri-ikäisistä rakennuksista huolehtiminen on osa kunnan kulttuurista kestävyyttä ja omiaan luomaan omaleimaista paikallista identiteettiä. Käytöstä poistuneita rakennuksia pitää korjata ja hyödyntää uusiin käyttötarkoituksiin purkamisen sijaan.

SAFAn kuntavaalitavoitteet on kiteytetty seuraaviin teemoihin:

  • Kuntien tulee luoda olosuhteet asukkaiden ja kaikkien ympäristössä toimivien kestävälle elämäntavalle
  • Rakennusperinnöstään huolehtiva kunta on vetovoimainen ja kulttuurisesti kestävä
  • Rakennukset muodostavat merkittävän osan kunnan omaisuudesta – vastuu hyvistä hankinnoista ja huolellisesta ylläpidosta ja korjaamisesta on suuri
  • Peruskorjaaminen on purkavaa uudisrakentamista tehokkaampi keino ehkäistä päästöjä

Tutustu SAFAn kuntavaalitavoitteisiin

Tutustu kuntavaaliehdokkaisiin.

Hae sivustolta: