SAFAn kestävän kehityksen TunnustusPAANU 2011 Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle – ”hoksauttamisella” huimia energiansäästöjä

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kestävän kehityksen palkinto TunnustusPAANU on myönnetty tänään 16.2.2012 Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä rakentamisen laadunohjauksen ja ennakko-ohjausprosessin kehittämisestä. Paanun ottivat vastaan rakennusvalvonnan johtaja Tapani Mäkikyrö ja kaupunginarkkitehti Jari Heikkilä.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta on vuodesta 2007 keskittynyt erityisesti energiakysymysten ratkomiseen. Oleellisena keinona rakentajien ohjaamisessa on ollut ”hoksauttaminen”, jossa rakentajille esitetään vaihtoehtoja energiaa säästävistä ratkaisuista. Tietoa energiatehokkaammasta rakentamisesta on annettu monipuolisissa rakentajailloissa ja pientalonlaatu.fi-verkkosivuston välityksellä. Myös rakennusvalvonnan verkkosivuilla on runsaasti aihepiiriä tukevaa materiaalia.

Rakennusvalvonnalla on kaiken talonrakentamisen lupaviranomaisena avainrooli ekologisesti kestävän rakentamisen edistämisessä. Oulun kaltainen rakennusvalvonnan laadunohjaus ja pientalorakentajille tarjolla oleva poikkeuksellisen kattava tietopaketti ovat ainutlaatuista koko maassa. Oululaisille pientalorakentajille on tarjottu koulutusta energiatehokkuuden lisäksi kosteusasioista, sisäilman laadusta ja laajemmin rakentamisen ympäristövaikutuksista. Esillä eivät ole olleet ainoastaan tekniset näkökohdat vaan myös arkkitehtuurin keinot.

Pitkäjänteisen työn ansiot näkyvät tilastoista

Vuonna 2010 jo yli 90 % oululaisista pientaloista ja 50 % suuremmista asuintaloista oli vähintään matalaenergiatasoa. Vastaavasti pääkaupunkiseudulla matalaenergiataloja valmistui samana vuonna vain muutamia. Lisäksi energiansäästöt ja hiilidioksidipäästöjen alenemat ovat olleet huikeita. Vuosina 2008 ja 2009 lupakäsittelyissä ”hoksautetuissa” rakennuksissa lämmitysenergian säästöpotentiaalia syntyi noin 600 gigawattituntia ja CO2-päästöalenemia vastaavasti noin 130 miljoonaa kiloa verrattuna vuoden 2008 normitasoon 50 vuoden tarkastelussa. Rahassa mitattuna runsaan 100 000 euron vuotuisella lisäsatsauksella rakentamisen laadunohjaukseen on siis saatu vuosittain jopa 40 miljoonan euron energiansäästöpotentiaali verrattuna rakentamisen vähimmäisvaatimuksin toteutettuihin rakennuksiin.

Oulun ennakoiva rakennusvalvonta -konsepti on otettu yhdeksi ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelman tavoitteeksi, ja mallia ollaan nyt monistamassa muun muassa Vaasaan, Porvooseen sekä Joensuun ympäristökuntiin. Vuoden 2012 aikana Oulussa on tarkoitus saada vastaavat ohjeet ja ohjauskäytännöt myös korjausrakentamiseen.

TunnustusPAANU on tunnustuspalkinto toiminnasta ekologisesti kestävämmän rakentamisen edistämiseksi. Se on Suomen Arkkitehtiliiton kestävän kehityksen alaosaston, EKO-SAFAn ideoima, ja sitä on jaettu vuodesta 2003 lähtien. Aikaisemmin Paanun ovat saaneet muun muassa asuntoministeri Jan Vapaavuori (2008), ympäristöjärjestö Dodo ry (2009) sekä tiedetoimittaja Pasi Toiviainen (2010). TunnustusPAANU on Tyrvään palaneen vanhan kirkon paanutalkoissa käsin veistetty ja hautatervalla tervattu kattopaanu.

Lisätietoja:
Tapani Mäkikyrö, Oulun rakennusvalvonnan johtaja, puh. 044 703 2707 tai s-posti: tapani.makikyro@ouka.fi
Simon LeRoux, EKO-SAFAn puheenjohtaja, puh. 041 536 9123

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn vuosittain jakama kestävän kehityksen tunnustuspalkinto TunnustusPAANU 2011 jaetaan SAFAssa torstaina 16.2.2012 klo 16 (Runeberginkatu 5, 9. krs). Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen!

 

Hae sivustolta: