SAFAn apurahat ja avustukset 2019 haettavina

SAFAn rahastoista on tänä vuonna haettavana yhteensä 12 000 euroa. Apurahojen, kannustuspalkintojen ja avustusten saajista päättää SAFAn hallitus.

Kirmo Mikkolan rahasto

Vuosittain vaihtuvista nimikkorahastoista on vuorossa vuonna 1987 perustettu Kirmo Mikkolan rahasto, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää rakennus- ja kuvataiteiden välistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja nuorille arkkitehdeille, arkkitehtiopiskelijoille, kuvataiteilijoille ja kuvataiteiden opiskelijoille.

Avustus- ja kannustusrahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää liiton tarkoituksen mukaisesti ihmisen ympäristösuhteita eheyttävää ja yhdyskuntarakenteita parantavaa rakennustaidetta jakamalla kannustuspalkintoja.

Rahasto tukee myös terveydellisistä syistä tai työttömyyden tai muiden vastaavien seikkojen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita arkkitehteja ja heidän perheitään.

Apurahojen hakemiseen ei ole määrämuotoista lomaketta, mutta hakemuksen tulee sisältää

  • selvitys haettavan apurahan käyttötarkoituksesta ja perustelut
  • haettavan apurahan summa ja mahdollisesti mistä rahastosta apurahaa haetaan
  • mahdolliset muut samaan tarkoitukseen saadut apurahat
  • listaus mahdollisista muista viimeisen 5 vuoden aikana myönnetyistä apurahoista
  • lyhyt cv-/referenssilista (portfolio tarvittaessa)

Hakemukset perusteluineen ja liitteineen tulee toimittaa pe 14.6.2019 klo 16 mennessä SAFAn koulutus- ja tutkimustoimikunnalle osoitettuna SAFAn toimisto, Malminkatu 30, 00100 Helsinki tai sähköpostitse koulutus@safa.fi. SAFAn hallitus päättää apurahojen jakamisesta syyskuun kokouksessaan.

Lisätietoja antaa SAFAn koulutus- ja tutkimustoimikunnan sihteeri, erityisasiantuntija Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi.

Hae sivustolta: