SAFA vaatii siirtymistä energiatehokkuudesta rakennuksen koko elinkaaren tarkasteluun

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on lausunut uudisrakentamista koskevasta lähes nollaenergiarakentamisen lakiluonnoksesta. SAFA peräänkuuluttaa esitettyä kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa rakentamiseen. Energian säästämisen lisäksi on huolehdittava luonnonvarojen ja ympäristön säästämisestä, ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta ja rakennusten kestävyydestä ja ylläpidettävyydestä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulisi voida vapaasti valita, millä keinoin toteuttaa vaadittu energiatehokkuus.

 

  • Energiansäästöstä kestävyyteen: pieneen hiilijalanjälkeen päästään myös muilla keinoin kuin laskennallista energiankulutusta pienentämällä.

 

  • Energiatehokkuuslainsäädäntö ei saa tehdä painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelua mahdottomaksi.

 

  • Massiivirakenteet: kosteusteknisesti yksinkertaista, vikasietokykyistä ja varmatoimista seinärakennetta ei ole syytä kieltää energiatehokkuuden nimissä.

 

  • Siirtyminen U-lukuperusteisesta E-lukuperusteiseen ohjaukseen on kannatettavaa, koska se jättää enemmän liikkumavaraa rakennussuunnittelussa.

 

  • Energiamuotojen kertoimet tulee kytkeä kasvihuonekaasupäästöihin tai primäärienergiakertoimiin, mikäli niillä pyritään pienentämään kasvihuonepäästöjä ja rakennusten hiilijalanjälkeä.

 Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Lisätietoja:

Heini Korpelainen, p. 040 724 0971, heini.korpelainen@safa.fi

Hae sivustolta: