SAFA-palkinto 2019 Vantaan kaupunkisuunnittelulle ja rakennusvalvonnalle

Kivistöä leimaavia piirteitä ovat laadukas rakennussuunnittelu ja virikkeellinen jalankulkuympäristö. Kuva: Sami Lievonen.

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 2019 myönnetään Vantaan kaupunkisuunnittelulle ja rakennusvalvonnalle Kivistön alueen laadukkaasta kaupunkimaisesta suunnittelusta ja toteutuksestaPalkinnon vastaanottivat Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine ja rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki Arkkitehtipäivillä Helsingissä 17.5.

– Vantaan Kivistön alueella yhdistyvät hienolla tavalla luonnonläheisyys ja kaupunkimaisuus. Aluetta leimaavia piirteitä ovat laadukas rakennussuunnittelu ja virikkeellinen jalankulkuympäristö yhdistettynä hyviin julkisiin liikenneyhteyksiin, SAFAn palkintolautakunnan puheenjohtaja, SAFAn varapuheenjohtaja Hannu Salmi perustelee.

Kivijalkakaupunki luo elävää jalankulkuympäristöä

Kehäradan varteen Kivistön ja Lapinkylän asemien ympärille rakentuva Kivistön keskusta on edelläkävijä vahvaan suunnitteluvisioon pohjautuvassa kaupunkikehityksessä. Kivistön keskustan ensimmäiset kodit ovat valmistuneet vuonna 2015. Tavoitellusta keskustakokonaisuudesta vasta noin neljännes on asemakaavoitettu.

– Vantaan kaupunkisuunnittelun tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö. Kivistössä olemme onnistuneet aktiivisen sidosryhmätyöskentelyn kautta varmistamaan tavoitteen toteutumista, Tarja Laine kertoo.

Vantaan kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan yhteisenä tahtotilana Kivistön keskustassa on ollut kaupunkikeskustan ja erityisesti maantasokerrosten kehittäminen eläväksi jalankulkuympäristöksi. Asemakaavoissa määritellään, että kadun puoleisten julkisivujen tulee antaa avonainen ja toiminnallinen vaikutelma. Miellyttävän jalankulkumiljöön muotoutumista on edesauttanut osaltaan myös määräykset laadukkaista julkisivumateriaaleista. Taidetta edellytetään toteutettavaksi osana kaikkea rakentamista.

– Kivistön rakentamisen ohjaus käynnistyi viime vuosikymmenen alussa kaavoituksella. Laman painaessa päälle yleisenä huolen aiheena oli alueen rakentumisen varmistaminen pitäen tavoitellusta laatutasosta kiinni, Pekka Virkamäki sanoo.

Rakennuslupakäsittelyssä päädyttiin ohjaamaan voimakkaasti alimman kerroksen erottumista arkkitehtuurin keinoin, umpinaisten seinäpintojen välttämistä kadun varsilta ja kivijalkakerrokseen sijoittuvien tilojen monikäyttöisyyttä ja yhdisteltävyyttä.

Kivistön keskustasta on kasvamassa 50 000 asukkaan kotikaupunki. Keskustaan tukeutuu koko Kivistön suuralue, joka kattaa läntisen Pohjois-Vantaan ja pinta-alallisesti kolmasosan Vantaasta. Kivistön suuralueen länsi- ja itäreunojen laajoilla ja yhtenäisillä kaupungin rajojen yli jatkuvilla metsäalueilla sijaitsee useita arvokkaita luontoalueita.

Hae sivustolta: