SAFA-palkinto 2013 pienten kuntien aluearkkitehtitoiminnalle

Julkaisuvapaa  pe 19.4.2013 klo 11.30

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA palkinto myönnetään tänä vuonna niille pienille kunnille, jotka ovat palkanneet aluearkkitehdin kaavoituksen ja rakentamisen asiantuntijakseen. Aluearkkitehtitoiminnan ansiosta myös pieniin kuntiin on saatu ammattitaitoista kaavoituksen ja rakentamisen osaamista. Tunnustuksen vastaanottivat kaikkien 45 palkinnon saaneiden kuntien puolesta Pornaisten kunnan edustajat. Palkinto myönnettiin tänään Porissa järjestetyillä SAFAn Arkkitehtipäivillä.

Aluearkkitehdin toimialueeseen kuuluu yleensä noin 2-4 pientä kuntaa. Alle 6 000 asukkaan kunnilla on mahdollisuus saada palkkaukseen valtion avustusta. Yhteistyö aluearkkitehdin kanssa lisää pienen kunnan voimavaroja mm. kaavoitustarpeiden arvioimiseen sekä maankäytön tavoitteiden määrittelyyn.

– Pornaisten kunta on hyvä esimerkki ansiokkaasta aluearkkitehtitoiminnasta. Aluearkkitehdin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena Pornaisissa on lähes koko kunnan kattavat osayleiskaavat, kunnan keskustaa kehitetään suunnitelmallisesti, kulttuuriympäristöä ja rakennusperintöä hoidetaan hyvin ja ympäristökasvatuksen projekteja on toteutettu yhdessä koululaisten ja kaikkien kuntalaisten kanssa. Lisäksi aluearkkitehdin toimialueen toisessa kunnassa Myrskylässä on järjestetty arkkitehtuurikilpailu uuden asuinalueen suunnittelusta, SAFA-palkintolautakunnan puheenjohtaja Mari Matomäki kertoo.

– Kun kunnassa on muodostunut yhteisymmärrys kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen tavoitteista ja linjauksista, yksittäisten kaavojen laadinta ja mahdollinen tilaus konsulteilta on ollut sujuvaa, Pornaisten kunnan aluearkkitehti Ulla-Maija Upola sanoo.

Aluearkkitehdin työkenttä on monipuolinen. Maakuntien ja kaupunkiseutujen maankäyttöön liittyvän yhteistyön lisäksi aluearkkitehtien tehtäviin kuuluu usein myös korjausrakentamisen neuvontaa, kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoidon kehittämistä, keskusta- ja asuinalueiden miljöön parantamisen suunnittelua sekä ympäristökasvatuksen projekteja.

Aluearkkitehtitoimintaan osallistuvien kuntien määrä on viime vuosina vähentynyt, kun monilla kaupunkiseuduilla pienet kunnat ovat yhdistyneet isomman keskuskaupungin kanssa. Näin on tapahtunut muun muassa Oulun, Hämeenlinnan ja Loviisan seuduilla sekä Porissa ja Ulvilassa.

– On tärkeätä, ettei aluearkkitehtitoiminnan vähentäminen tapahdu äkkinäisesti vaan hallitusti ja harkitusti erilaisten alueiden tarpeet pitkäjänteisesti huomioon ottaen, Matomäki sanoo.

SAFA haluaa kohdistaa palkintonsa erityisesti kunnille, joissa edelleen toimii aluearkkitehti. Vuonna 2013 aluearkkitehti toimii yhteensä 45 pienessä kunnassa, joille kaikille lähetetään kunniakirja. Lisäksi palkinto kohdistuu taannehtivasti kaikille niille yli 100 kunnalle, jotka 30 vuoden aikana ovat palkanneet aluearkkitehdin kaavoituksen ja rakentamisen asiantuntijakseen. SAFA-palkinto on koivurasiassa oleva akryylilaatta, johon on kaiverrettu acanthuslehvä. Koivurasian on suunnitellut muotoilija Mikko Paakkanen.

Lisätietoja: 

Liite: Lista valtionavustusta aluearkkitehtitoimintaan vuonna 2013 saavista kunnista

Hae sivustolta: