SAFA lausui: Kattava selvitys rakennussuunnittelun työvoimatarpeesta välttämätön

Turun ammattikorkeakoulu esittää uuden rakennusarkkitehti AMK -koulutusvastuun myöntämistä. Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kantana on, että ennen rakennussuunnittelun koulutuspaikkojen lisäystä tai uusien koulutusvastuiden myöntämistä ministeriön tulee tehdä kattava selvitys rakennussuunnittelun työvoimatarpeesta. Selvityksessä pitää huomioida niin nykyisen ammattikorkeakoulutuksen kuin yliopistokoulutuksen tuottamat osaajat.

Turun ammattikorkeakoulun esittämä 40 uuden aloituspaikan lisääminen AMK -tasolla uuden koulutusvastuun myötä nostaisi sisäänottoa vuotuisesti 25 %. Lisäys olisi merkittävä tilanteessa, jossa AMK-tason koulutusohjelmista on valmistunut vasta kaksi vuosikurssillista rakennusarkkitehteja. Rakennusarkkitehtien tosiasiallisesta vaikutuksesta alan työllisyyteen ei voida vielä tämän kokemuksen perusteella  vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

SAFA toteaa myös, että rakennussuunnittelijoiden tarve koskee erityisesti poikkeuksellisen vaativia tehtäviä niin yksityisellä kuin kuntasektorilla. Kuntasektorilla on virkoja jäänyt täyttämättä, sillä tehtäviin ovat olleet kelpoisia vain yliopistotutkinnon suorittaneet arkkitehdit.

Uusien koulutusvastuiden myöntämisen perusteiden tulee olla aina kestäviä ja kansallisia.

Hae sivustolta: