SAFA kiittää uudesta arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta ja koulutukseen panostamisesta

Puheenjohtaja Antti Rinteen johdolla käytyjen hallitusohjelmaneuvottelujen tuloksena on syntynyt hallitusohjelma, jossa näkyy useilla tavoilla arkkitehtuuri ja rakentaminen. Myös osa Suomen Arkkitehtiliiton hallitusohjelmatavoitteista on noteerattu tällä viikolla julkaistussa hallitusohjelmassa. 

SAFAn tavoitteista uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo ja uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jalkautus hievahtivat askeleen eteenpäin. Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen on kirjattu hallitusohjelmaan, ja uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo puolestaan on mukana jatkoselvitettävissä hankkeissa. Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman reunaehtoja ovat muun muassa ilmastonmuutoksen torjunta, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, kiertotalous ja digitalisaatio.

Yliopistotason arkkitehtien sekä diplomi-insinöörien puute näkyy niin suunnittelussa, viranomaisohjauksessa kuin rakentamisessa. Tämän vuoksi yksi SAFAn tavoitteista on lisätä arkkitehtien ja rakentamisen diplomi-insinöörien yliopistokoulutusta. Uuteen hallitusohjelmaan onkin kirjattu korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen siten, että aloituspaikkojen määrät vastaavat yhteiskunnan tarpeita ja perustuvat ennusteisiin alan työllisyydestä. Lisäksi yliopistojen määrärahoja korotetaan 40 miljoonalla vuodessa ja yliopistoindeksi palautetaan.

Kaavamonopoli säilyy kunnilla

Hallitusohjelmassa linjataan myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta, joka viedään loppuun parlamentaarisessa valmistelussa. Keskeisimpiä tavoitteita uudistuksessa ovat hiilineutraali yhteiskunta, rakentamisen laadun parantaminen, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja digitalisaation edistäminen.

Kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilyvät hallitusohjelman mukaan kunnilla. Lisäksi kaavaprosessin sujuvuutta edistetään ja kuntien maapolitiikkaa vahvistetaan. Ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon kaavoituksessa, rakentamisessa ja rakennuskannan ylläpidossa.

Positiivista on myös, että rakentamisen laadun parantaminen on nostettu esille. Tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa sekä kehittää rakentamisen valvontaa ja selkeyttää vastuita hallituskauden aikana.

– Arkkitehtuuri on positiivinen ja ratkaisukeskeinen tapa vastata suuriin, kestävyyden haasteisiin. Siksi iloitsemme erityisesti hallitusohjelman Suomen uudesta arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta, vahvasta panostuksesta tutkimukseen ja koulutukseen sekä kiertotalouteen, SAFAn puheenjohtaja Henna Helander toteaa.

– Hallitusohjelmassa mainittu uudenlainen Arkkitehtuuri- ja designmuseo antaa juurevuutta nuorelle urbaanille Suomelle. Tätä tarvitaan. Arkkitehtuurilla voimme jatkossakin rakentaa kaikkien suomalaisten hyvinvointia, Helander lisää.

 

Lisätietoja: Henna Helander, puheenjohtaja, Suomen Arkkitehtiliitto, p. 040 754 0932

Hae sivustolta: