SAFA esittää: Oulun entinen kauppaoppilaitosrakennus suojeltava

Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa 6.8.2019

 

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA esittää Oulun entisen kauppaoppilaitoksen suojelemista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Suojelua esitetään Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

– Oulun entinen kauppaoppilaitos on esimerkki aikakautensa laadukkaasta koulurakentamisesta, ja se edustaa sodanjälkeisen Suomen koulutukseen ja tasa-arvoon liittyviä pyrkimyksiä. Vuonna 1957 valmistuneen kauppaoppilaitoksen suunnitteli Oulun ensimmäinen kaupunginarkkitehti Martti Heikura (1909–1963). Rakennus edustaa aikakaudelleen tyypillistä, asiallista ja rauhallista, sivukäytäväjäsentelyyn perustuvaa 1950-luvun kouluarkkitehtuuria. Materiaaleissa ja yksityiskohdissa heijastuvat sodanjälkeisen modernismin ihmisläheisyys ja romanttisuus, SAFAn Pohjois-Suomen paikallisosaston puheenjohtaja Özlem Özer-Kemppainen sanoo.

Oulun entisen kauppaoppilaitoksen tontilla meneillään oleva asemakaavanmuutos mahdollistaisi koulun purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksilla. Vaihtoehtoista, koulurakennuksen säilyttävää ratkaisua ei ole esitetty. Aloitteen asemakaavanmuutoksesta on tehnyt kiinteistön omistaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Maakunnallisesti arvokas kokonaisuus

Oulun Kauppaoppilaitoksen jälkeen rakennuksen käyttäjäksi tuli Oulun yliopiston varhaiskasvatuskeskus. Rakennus toimi alkuperäisessä koulukäytössä vuoteen 2013 asti, mistä lähtien koulu on ollut tyhjillään. Suomalaisen yhteiskoulun lukion kanssa rakennukset muodostavat kaupunkikuvallisesti yhtenäisen ja monumentaalisen kokonaisuuden, rajaten Kuusiluodon puutalokorttelistoa. Eri aikakausilta olevien rakennusten muodostama kokonaisuus on maakunnallisesti arvokas.

– Oulun Kauppaoppilaitosrakennus täyttää Rakennusperinnön suojelemisesta annetussa laissa mainitut kriteerit harvinaisuudesta, alueelle tyypillisyydestä, edustavuudesta, alkuperäisyydestä, historiallisesta todistusvoimaisuudesta ja kerroksisuudesta. Kauppaoppilaitos on säilyttänyt hyvin alkuperäiset piirteensä, yksityiskohtansa ja kaupunkikuvallisen asemansa myöhemmistä muutoksista huolimatta. Kuusiluodon alue on maakuntakaavassa määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Kaupunkikuvallisesti kauppaoppilaitos nivoutuu osaksi Oulun ajallisesti monitasoista rakennuskantaa, Özer-Kemppainen sanoo.

SAFA esittää, että jos alkuperäisen kaltainen käyttö ei enää ole mahdollista, uudisrakentamisen sijaan tulisi tutkia rakennuksen muuttamista esimerkiksi asumiskäyttöön.

 

Lisätietoja:

–      Özlem Özer-Kemppainen, pj, Pohjois-Suomen SAFA, puh. 040 590 2770

–      Miia Perkkiö, SAFAn hallituksen jäsen, puh. 050 599 0082

Hae sivustolta: