Pohjoismaiset arkkitehtiliitot kritisoivat suunnitelmaa alentaa arkkitehtien koulutustasoa Suomessa

Pohjoismaiset arkkitehtiliitot ilmaisivat Kööpenhaminassa pitämässään kokouksessa vakavan huolestumisensa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeesta alentaa arkkitehtikoulutuksen tasoa. Liitot pitävät ministeriön valmistelemaa nelivuotisen ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen käynnistämistä erittäin valitettavana ja vakavana.

Arkkitehtijärjestöt painottavat, että arkkitehtikoulutuksen keston minimivaatimus tulee  olla viisi vuotta ja sisällön on täytettävä eurooppalaisen yliopistokoulutuksen laatuvaatimukset. Päätös on ristiriidassa näiden vaatimusten sekä EU:n kiristyvän arkkitehtikoulutuksen säätelyn kanssa.

Pohjoismainen arkkitehtikoulutus ja arkkitehtuurin taso on kansainvälisesti arvostettua. Missään muussa pohjoismaassa ei ole suunnitteilla alentaa arkkitehtien koulutustasoa vastaavasti.

Pohjoismaiset arkkitehtiliitot korostavat laadukkaan arkkitehtikoulutuksen kiistatonta merkitystä hyvälle rakennetulle ympäristölle.

Kööpenhamina 11.10.2013

 

Färsaarten Arkkitehtiliitto / Faroese Association of Architects

Islannin Arkkitehtiliitto / The Association of Icelandic Architects

Norjan Arkkitehtiliitto / Norwegian Association of Architects

Ruotsin Arkkitehtiliitto / Swedish Association of Architects

Suomen Arkkitehtiliitto / Finnish Association of Architects

Tanskan Arkkitehtiliitto / The Danish Architects’ Association

Hae sivustolta: