Pätevät osaajat, keskusteleva maankäyttöpolitiikkaa ja informaatioteknologian potentiaali käyttöön

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 24.3.2015

Terveellisyys, turvallisuus ja kestävyys ovat viihtyisän rakennetun ympäristön peruspilarit. Kilpailukykyinen ja laadukas rakennettu ympäristö edellyttää keskustelevaa maankäyttöpolitiikkaa, päteviä rakennusalan osaajia ja valistuneita julkisia hankintoja, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn hallitusohjelmatavoitteissa linjataan.

Rakentamisen ohjausjärjestelmässä korostuu edelleen uudisrakentaminen, vaikka käytännössä painopiste on jo siirtynyt täydennys- ja korjausrakentamiseen. Lainsäädännön tulee nykyistä paremmin tukea rakennusten hyvää korjaustapaa ja uusiokäyttöä. Hyvän ohjauksen mahdollistaa rakennetusta ympäristöstä vastaava ministeriö.

Kuntien maankäyttöpolitiikan on oltava keskustelevaa ja tavoitteellista.

– Asukkaiden, viranomaisten, yritysten ja muiden osapuolien välinen etupainotteinen keskustelu on omiaan vähentämään tarvetta valituksiin kaavaprosessissa, SAFAn puheenjohtaja, Jyväskylän yleiskaavapäällikkö Leena Rossi sanoo.

Teknologian hyödyntämisellä säästöjä

Informaatioteknologian laajalla käyttöönotolla voitaisiin saavuttaa jopa 20-30 prosentin säästöt rakentamisen 30 miljardin volyymista. Tietomallintaminen ehkäisee myös rakennus- ja suunnitteluvirheitä. Kosteus- ja homevaurioista on päästävä eroon.

Julkisissa hankinnoissa tulee huomioida suunnittelun laatu ja rakennusten elinkaarikustannukset lyhytnäköisen hintakilpailun sijaan.

Päteviä osaajia oikeisiin tarpeisiin

Rakennusalan osaamistarpeet on kartoitettava laajasti, jotta koulutuksella voidaan vastata todelliseen tarpeeseen. Rakennusalan pätevien toimijoiden rekisterin perustaminen olisi omiaan edistämään laadukasta rakennettua ympäristöä sekä kitkemään harmaata taloutta. On varmistettava, että yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen resurssit ovat riittävät.

 

Lisätietoja:

–       Leena Rossi, pj, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, p. 040 741 9187

–       Paula Huotelin, pääsihteeri, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, p. 040 556 2827

Hae sivustolta: