Otto-Iivari Meurman -palkinto arkkitehti, professori Kaj Nymanille

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää vuoden 2019 Otto-Iivari Meurman -palkinnon yhdyskuntasuunnittelun professori emeritus Kaj Nymanille, joka on toiminut ansiokkaasti kaupunkisuunnittelijana, tutkijana ja kouluttajana. Palkinto jaettiin Arkkitehtipäivillä Helsingissä 17.5.

– Kaj Nyman on koko työuransa ajan kirjoituksillaan ja kirjoillaan tarttunut keskeisiin arkkitehtuuria ja kaupunkiympäristön kehitystä koskeviin aiheisiin, kohdaten valtavirrasta poikkeavassa ajattelussaan joskus jyrkkääkin kritiikkiä. Nykyisessä tilanteessa, kun haetaan uusia suuntia ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnonvarojen rajallisuuteen ja muihin haasteisiin, Nymanin suuntautuminen arkkitehtuuriin kaupunkiympäristöjen käyttötaiteena ansaitsee arvostusta. Se on esimerkki ajattelusta, joka ei rajoitu väittelyyn arkkitehtuurin tyyleistä ja muodeista, palkintolautakunnan puheenjohtaja Leo Kosonen perustelee valintaa.

Nyman tunnetaan erityisesti arkkitehtien ja yhdyskuntasuunnittelijoiden toimintaan kohdistuvasta tiukasta itsekritiikistä. Väitöskirjassaan Husens språk (1989) hän esitti, että arkkitehtuurin kieli on latistunut suunnittelijoiden ja muiden vallankäyttäjien väliseksi kommunikoinniksi ja samalla menettänyt yleisinhimillisen ja kaikkien ymmärtämän ’talojen kielen’ ominaisuudet.

Nuorena arkkitehtina Nyman työskenteli Vantaan eli tuolloisen Helsingin maalaiskunnan ensimmäisenä yleiskaavasuunnittelijana sekä kunnan kaavoitusarkkitehtina. Rajuimman maaltamuuton aikaan hän oli luomassa Vantaan kaupunkirakenteen päälinjauksia ja lukuisia asuinalueita. Nymanin vuoden 1968 yleiskaavaluonnosta on luonnehdittu ”epookkia luovaksi kaavaksi”. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnassa Nyman toimi viidentoista vuoden ajan osastopäällikkönä.

Kaupunki on arkkitehtuuria

Nyman teki merkittävän akateemisen uran toimiessaan ensin Tampereen yliopistossa ja sitten Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professorina vuosina 1991–2002. Nyman keskittyi innolla opetukseen ja opettajana vaati itseltään enemmän kuin opiskelijoiltaan. Nymanin mielestä kaupunki on arkkitehtuuria siinä missä talotkin, mikä on heijastunut vahvasti myös hänen opetukseensa. Opiskelijoiden keskuudessa hän oli arvostettu ja pidetty pohdiskeleva professori, jota oli helposti lähestyä.

Nyman on kirjoittanut useita kirjoja jakirjoittaa edelleen. Kaupungit ovat Nymanin mukaan ihmisen ekologiaa, halusimme sitä tai emme. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaupungit tarjoavat ihmislajille käyttökelpoisia ympäristöjä, Nymanin sanoin käyttötaidetta. Tällöin ihminen viihtyy kaupungissa samalla tavalla kuin kasvi viihtyy sille lajityypillisessä maaperässä ja ilmastossa.

Hae sivustolta: