Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi valmistui: Arvioinnin tulee johtaa rakennetun ympäristön laadun paranemiseen

Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa 14.2.2014

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA toivoo ympäristöministeriön johdolla suoritetun lain arvioinnin johtavan toimenpiteisiin ja keskusteluun entistä laadukkaamman rakennetun ympäristön puolesta.

– Menestyvät kaupungit ja kunnat asettavat päätöksenteossaan elinympäristön laatutavoitteet korkealle, lain arvioinnin seurantaryhmään osallistunut SAFAn varapuheenjohtaja Leena Rossi korostaa.

– Asumisen vaihtoehtojen, hyvinvoinnin ja kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi tarvitaan monimuotoisia rakennuttamis- ja hallintatapoja, innovatiivisia rakennushankkeita sekä volyymiltaan erikokoisia tontteja liikkumisen kannalta oikeilta paikoilta. Toimivan kilpailun edistämiseksi tarvitaan paremminkin oikeita tekoja kuin mantraksi asti hoettua kaavamääräysten mollaamista, Rossi toteaa.

Kaupunkisuunnittelu edellä, maapolitiikka tukee

Yhdyskuntien tiivistymisen kiihtyessä täydennysrakentamisessa pitää edelleen kehittää toimintamalleja rakennussuunnittelun ja kaavoituksen rinnakkaiseksi etenemiseksi. Kaupunkisuunnittelun tavoitteista lähtevistä, ammattitaitoisten suunnittelijoiden johdolla läpiviedyistä kumppanuuskaavoista on saatu hyviä kokemuksia.

Hankkeissa tulee kuitenkin aina kiinnittää huomiota siihen, ettei hyvän kaupunkisuunnittelun ja osallistumisen edellytyksiä heikennetä sopimalla kaavojen sisällöstä sitovasti ennen kaavoitusmenettelyä.

Arvioinnissa esitetään lakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan kuntien tehtävänä olisi huolehtia yhdyskuntien kehittämisen edellyttämistä maapoliittisista toimista.

Rossi toivoo, että uuden säännöksen myötä kunnat aktiivisesti kehittävät maapoliittisia käytäntöjään yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa.

– Tavoitteena tulee olla kaupunkilaisten etu, läpinäkyvämpi hallinto ja laadukkaampi rakennettu ympäristö.

Osaamisen varmistaminen säästää rahaa ja lisää laatua

Lain tärkeänä tavoitteena on ollut rakentamisen laadun ja vastuun saaminen tasapainoon. Suunnittelijoiden ja työnjohdon kelpoisuuden toteamisen tueksi tulee käynnistää raportissa ehdotettu toimenpide valtakunnalliseen pätevyydentoteamisjärjestelmään siirtymiseksi. Rakennushankkeen lupaprosessiin liittyvä aloituskokous on ollut omiaan ryhdittämään rakennushankkeen läpivientiä ja selkeyttämään vastuunjakoa. Kuntien ja valtion kannattaakin jatkossa huolehtia, että rakennettua ympäristöä koskevan lainsäädännön soveltajina ja päätöksenteon tukena toimii asiansa hyvin osaavia ammattilaisia.

Lisätietoja:

Leena Rossi, varapuheenjohtaja, Suomen arkkitehtiliitto SAFA, p. 040 741 9187

Hae sivustolta: