Laki suojaa suunnitelmaa myös arkkitehtuurin alalla

Lehdistötiedote

27.5.2013

 

Arkkitehtuurin tekijänoikeusopas julkaistu:

Laki suojaa suunnitelmaa myös arkkitehtuurin alalla

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ovat julkaisseet oppaan tekijänoikeudesta arkkitehtuurin alalla. Oppaassa selvitetään mm. teoskynnykseen, tekijänoikeuden luovuttamiseen ja muunteluoikeuteen liittyviä periaatteita. Oppaalle on tarvetta, sillä tekijänoikeuksien kunnioitus alalla on vaihtelevaa.

– Tilaajien tietämys ja tekijänoikeuksista ja immateriaalioikeuksista vaihtelee hyvin paljon, samoin myös näiden kunnioitus. Toivottavasti kumpikin lisääntyisi tulevaisuudessa. On toki paljon hyviäkin esimerkkejä, mutta usein keskustelua herää siinä vaiheessa, kun asiat eivät ole menneet oikein, sanoo oppaan laatinut lakimies Kalle Kärkkäinen Arkkitehtitoimistojen Liitosta.

Rakennustaiteen tuotteita voivat olla sekä valmiit rakennukset että rakennuksen piirustukset.

Kuten muillakin taiteiden aloilla, laki antaa suojaa arkkitehtuurin alan teokselle, jos se ylittää teoskynnyksen. Myös rakennustaiteen teoksilta edellytetään itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, mutta käytännöstä teoskynnyksen ylittymisen arviointi on aina tapauskohtaista. Kaikki suunnitelmat eivät siis automaattisesti ylitä teoskynnystä.

Tekijänoikeuksista sopiminen tulee arkkitehdilla eteen mm. kilpailutöiden referenssioikeuden, tilaajan ja suunnittelijan välisen sopimuksen tai työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen ollessa kyseessä. Tekijänoikeudet on huomioitava myös silloin, kun suunnittelija vaihtuu kesken hankkeen. Aiempien suunnitelmien haltijan tekijänoikeutta ei silloin saa loukata.

– Arkkitehtuuri on verrattuna moniin taidealoihin aika erilainen kenttä. Käytännössä se on yritystoimintaa, jossa työt syntyvät asiakkaan tilauksesta ja tuotteet tehdään käyttöä varten. Lähin vertailukota voisi olla teollinen muotoilu, jossa toisaalta tuotteiden monistettavuus taas eroaa arkkitehtuurista. Oma kysymyksensä on se, että usein rakennusta suunnittelee ryhmä, minkä vuoksi tekijänoikeuksista tulisi sopia aina ajoissa.

Oppaan on laatinut ATL ry:n lakimies Kalle Kärkkäinen yhteistyössä SAFAn ammattiasioiden toimikunnan kanssa. Opas julkaistaan verkossa ja se on ladattavissa SAFAn sivuilta: www.safa.fi

Lisätietoja:

Kalle Kärkkäinen, lakimies, VT, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

kalle.karkkainen@atl.fi

Hae sivustolta: