Kestävän kehityksen TunnustusPAANU 2018 arkkitehti Suvi Tyynilälle

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää kestävän kehityksen TunnustusPAANUn 2018 arkkitehti Suvi Tyynilälle. Tunnustus myönnetään Helsingin kaupunkisuunnittelussa työskentelevälle Tyynilälle pitkäjänteisestä työstä ilmastotietoisemman ja ekologisesti kestävän näkemyksen edistämisestä osana kaupunkisuunnittelua. 

– Arkkitehti Suvi Tyynilä on toiminut projektipäällikkönä mm. Honkasuon puurakentamishankkeessa ja Kuninkaantammessa, jossa oli useita ekologiseen kestävyyteen tähdänneitä tavoitteita. Puurakentamisen lisäksi Tyynilä on ollut vaikuttamassa viherkattojen, viherkertoimen ja hulevesien luonnolliseen käsittelyyn kaupunkisuunnittelussa. Helsingin esimerkillä ottaa ilmastotietoisuus ja ekologiset näkökulmat osaksi kaavoitusta on laajat kerrannaisvaikutuksen muidenkin kuntien toimintaan kaavoituksessa, Eko-SAFAn puheenjohtaja Pekka Hänninen perustelee valintaa. 

– Tyynilän laatima Omenamäen asemakaava v. 2001 oli Suomessa ensimmäinen puukerrostalokaava. Tyynilä toimi Kuninkaantammen ja Honkasuon projektipäällikkönä v. 2008–2017 ja vetää parhaillaan mm. Vihdintien bulevardikaupungin suunnittelua. 

Honkasuolla huomioidaan luonnon monimuotoisuus

Honkasuo on 2 000 asukkaan kaupunkikylä, jossa laadittiin ekokriteerit tontinluovutusta varten. Honkasuolla edellytettiinkin puurakentamista. Luonnon monimuotoisuus huomioitiin jättämällä alueelle suota, perhosniittyä, metsää ja avokalliota. Muita kaavoituksen tavoitteita olivat yhteisöllisyys, kaupunkiviljely ja ekologinen hulevesien hallinta. Rakennuksissa sovellettiin matalaenergiarakentamisen periaatteita ja varauduttiin uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Kuninkaantammi kaavoitettiin kävelijän näkökulmasta

Kuninkaantammi on valmistuessaan 2025 tiivis ja ekologisesti kestävä 5 500 asukkaan kaupunginosa Keskuspuiston ja Vantaanjoen vieressä. Alueella on kerrostalovaltainen keskusta, jota ympäröivät pientaloalueet ja puistot. Kaavoitus on tehty kävelijän näkökulmasta. Keskusta-alueen pysäköinti sijoitetaan pääosin maan alle. Kuninkaantammen urbaani ilme syntyy katujen, kujien, torien ja aukioiden verkostosta, joka houkuttelee kävelylle ja pihapeleihin. Rakennukset ovat energiatehokkaita ja tonteilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Kaupunkivihreän lisääminen ja hulevesien hallinta olivat erityistavoitteita: Hulevesien luonnonmukainen hyödyntäminen näkyy niin pihoilla, kaduilla kuin koko alueen ilmeessä. 

– Rakentamisen ja kaupungin toiminnan hiilipäästöt on saatava nopeasti alas ja toisaalta resilienssiä on vahvistettava. En laita hankkeita tai toimintatapoja tärkeysjärjestykseen, tarvitsemme monia ratkaisumalleja rinnakkain: Ensin pilotteja ja pioneerityötä, sitten toistoja ja rutiinia. Tiimityö tuo laajaa osaamista ja tärkeää on suunnitella ilmastoviisaita ratkaisuja siten, että ne tuottavat samalla hauskaa ympäristöä”, Tyynilä sanoo.

Tunnustuksen jakoi 7.2. pidetyssä tilaisuudessa SAFAn puheenjohtaja Henna Helander. Suvi Tyynilän palkitsemisella SAFA haluaa herättää keskustelua laaja-alaisen ekologisen ja ilmastotietoisen suunnittelun merkityksestä. 

 

Lisätietoja:

– Arkkitehti Suvi Tyynilä, (09) 310 37264, suvi.tyynila@hel.fi

– Arkkitehti Pekka Hänninen, pj. EKO-SAFA, 040 747 2578, pekka.hanninen@iah.fi

Hae sivustolta: