Haussa asiantuntijoita SAFAn toimikuntiin

Parhaillaan kootaan ensi vuoden toimikuntia. Uusi hallitus nimeää talvella toimikunnat työnsä tueksi.

Voit ilmoittautua ehdolle toimikuntaan tai esittää suosituksen pätevästä kollegasta oman ala- tai paikallisosastosi kautta tai suoraan SAFAn toimistoon osoitteeseen  safa@safa.fi. Ilmoittautumiset 20.1. mennessä!

Kuuteen toimikuntaan kuuluvat vuosittain valittavat vakituiset jäsenet sekä tarpeen mukaan aihekohtaisesti työtä tukevat asiantuntijat. Vuosittain osa jäsenistä vaihtuu, ja heidän tilalleen etsitään ryhmää parhaiten täydentäviä safalaisia. Toimukunnat vuonna 2020 ovat:

– Ammattiasiain toimikunta

– Kilpailutoimikunta

– Korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimikunta

– Koulutus- ja tutkimustoimikunta

– Rakennussuunnittelun toimikunta

– Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta

Ehdotuksen toimikuntien kokoonpanoista tekee hallitukselle vaalivaliokunta, jossa ovat edustettuna kaikki liittovaltuustoryhmät. Toimikuntien kokoonpanoissa kiinnitetään huomiota liiton asiantuntemus- ja ammattiskaalan laaja-alaiseen hyödyntämiseen, toimikunnan aihepiirin erityisvaatimukset mukaan lukien, sekä muun muassa ikä- ja sukupuolijakaumaan sekä maantieteelliseen tasapuolisuuteen.

Hae sivustolta: