Gerda ja Salomon Wuorion palkinto arkkitehti Sini Vehviläiselle

Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa 13.5.2011 klo 11:30

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on myöntänyt vuoden 2011 nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinnon Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulusta valmistuneelle arkkitehti Sini Vehviläiselle diplomityöstä, jonka aiheena oli Tanskan Skagenin vanhojen kalavajojen suojelu ja jatkokehitys (Living sheds Fishermen shed site for holiday housing in Skagen, Denmark). Työn ohjaajana toimi professori Aino Niskanen.

– Palkinto myönnetään raikkaasta ja ennakkoluulottomasta aiheen valinnasta ja sen perusteellisesta ja johdonmukaisesta kehittelystä valmiiksi opinnäytteeksi. Skagenin satama-aluetta ja sinne aikojen kuluessa kertyneitä kalastajien vajoja tarkastellaan sekä lintuperspektiivistä, osana rannikkokaupungin kokonaisuutta, että aivan läheltä, asettumalla niitä käyttävien ihmisten nahkoihin. Työssä havainnollistuu se, että arkkitehti voi olla mukana kehittämässä aluetta paikan omien erityispiirteiden pohjalta. Ns. sankariarkkitehtuurilla on vakiopaikkansa mediassa, joten haluan nostaa esiin Sini Vehviläisen edustaman uuden ajattelutavan, palkinnon saajan valinnut arkkitehti Sari Nieminen arvioi.

Viime kesänä arkkitehdiksi valmistunut Sini Vehviläinen opiskeli 2008–2009 vuoden verran Tanskassa, Aarhus School of Architecture’ssa (Building Heritage). Siellä syntyi idea myös diplomityöhön, koulutusohjelman kevään teeman ’Rannikko ja arkkitehtuuri’, myötä:

– Skagenin ekskursiolla jokainen sai etsiä mieleisensä kehitys-, ja suojelukohteen. Löysin satavuotiaan kalavaja-alueen fantastisine pikku vajoineen, joita paikalliset kalastajat käyttävät ja siirtävät tarpeen mukaan.  Päätin luoda kalavajojen suojelu- ja jatkokehitysstrategian. Paikallisten kalastajien alue laajenee ja limittyy uuden loma-asumisen kanssa. Monialainen diplomityöni ulottui Tanskan rakennuslainsäädännön tutkimisesta alue-ekologiaan ja rakennusjärjestyksen laatimiseen saakka, Sini Vehviläinen kertoo.

Parhaillaan Arkkitehtitoimisto Avarcissa työskentelevä nuori arkkitehti suhtautuu kunnioittaen rakennettuun ympäristöön: Sini Vehviläisen mielestä arkkitehdin tehtävä ei ole holhota rakennettua ympäristöä.

– Parhaimmillaan arkkitehti neuvoo ja antaa suuntaviivat, joiden puitteissa ihmiset voivat vapaasti toteuttaa itseään kullekin alueelle sopivalla tavalla.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn hallitus perusti vuonna 1997 palkinnon Gerda ja Salomo Wuorion säätiöltä saatavan jako-osuuden turvin tunnustukseksi nuorille arkkitehdeille. Palkinto annetaan vuosittain ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle. Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu nimeävät kukin kolme ehdokasta palkinnon saajaksi viime lukuvuoden aikana valmistuneista diplomitöistä. Ehdokkaat liitteenä.

Lisätietoja:

  • Sini Vehviläinen, p. 050 516 0929
  • Sari Nieminen, p. 050 586 5426 / 045 133 7492
  • Päivi Virtanen, tiedottaja, SAFA, p. 050 570 4180
  • www.safa.fi

Hae sivustolta: