Arkkitehti-lehden päätoimittajaksi on valittu Kristo Vesikansa

Vesikansan valinnassa painottuivat syvällinen arkkitehtuurintuntemus ja visio lehden kehittämisestä.

Arkkitehti-lehden uudeksi päätoimittajaksi on valittu arkkitehti Kristo Vesikansa. Hän aloittaa tehtävässä vuoden 2021 alussa.

Vesikansa työskentelee tällä hetkellä arkkitehtuurin historian yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa. Lisäksi hän kuratoi seuraavaan Venetsian arkkitehtuuribiennaaliin Suomen paviljongin sodanjälkeistä puutalovientiä käsittelevän näyttelyn yhdessä Laura Bergerin ja Philip Tidwellin kanssa.

Vesikansa on työskennellyt Otaniemen arkkitehtuurin laitoksella 15 vuotta, joista viimeiset kaksi ja puoli vuotta päätoimisesti. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa korjausrakentamisen parissa Käpy ja Simo Paavilaisen arkkitehtitoimistossa. Lisäksi hän tekee väitöstutkimusta Reima Pietilän arkkitehtuurista.

Vesikansalla on aiempaa kokemusta myös Arkkitehti-lehdestä, jossa hän toimi vuoden verran toimitussihteerinä 2017–2018.

Luvassa analyyttista, kantaaottavaa journalismia

SAFAn puheenjohtaja Henna Helanderin mukaan valinnassa painottui Vesikansan syvällinen arkkitehtuurintuntemus ja vahva näkemys lehdestä.

”Kriston valintaan vaikutti hänen kykynsä hahmottaa eri tasoilla, miten Arkkitehti-lehteä voisi kehittää sekä paperisena että digiversiona kiinnostavaksi arkkitehtuurijulkaisuksi sekä jäsenistölle että isommalle yleisölle”, Helander kertoo. 

Vesikansan mielestä media vaikuttaa hakevan yhä enemmän yksinkertaisia vastakkainasetteluja käsitellessään arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua ja rakennussuojelua. Vaihtoehdoksi hän haluaisi tarjota analyyttisempaa journalismia.

”Päätoimittajan työssä minua kiehtoo vastuullinen tehtävä kiteyttää tässä ajassa olevat ihanteet, ajatukset ja ristiriidat kiinnostaviksi lehdiksi”, Vesikansa sanoo.

”Lehden tehtävä on mielestäni tarkastella kriittisesti, miten Suomea tällä hetkellä suunnitellaan, rakennetaan, korjataan ja puretaan, myös suurten kaupunkien ulkopuolella. En myöskään pelkää ottaa kantaa ajankohtaisiin ilmiöihin ja hankkeisiin. Toivon lukijoiden ottavan minuun rohkeasti yhteyttä ja ehdottavan juttuaiheita.”

Vesikansa perehtyy tehtäväänsä syksyn aikana. Nykyinen päätoimittaja Mika Savela jatkaa tehtävässään vuoden 2020 loppuun.

 

Lisätietoja:

– Henna Helander, pj, SAFA, p. 040 754 0932

– Kristo Vesikansa, p. 050 585 9784 

– www.ark.fi

Hae sivustolta: