VUOROVAIKUTUSTAIDOT

19 marraskuun, 2020
LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki

Ilmoittaudu tästä

Miten rakentaa vuorovaikutuksen ja keskustelun keinoin toimivaa yhteistyötä 

Vuorovaikutusosaaminen on asiantuntijan ykkösvaltti tietoa tulvivassa ja muuttuvassa, laajaa yhteistyötä edellyttävässä (työ)elämässä. Vuorovaikutus on sekä yksilön että työpaikan tärkeintä pääomaa,
jolla syntyy uusi ja kaikki voivat menestyä.
Kovankaan luokan osaamisesta ei ole hyötyä, ellei asiantuntija kykene tekemään yhteistyötä, kuuntelemaan, ymmärtämään muita ja rakentamaan yhdessä kaikkien näkemyksistä yhteistä.
Vuorovaikutus ja keskustelutaidot ovat työväline ja vaikuttamisen keinoja. Ne eivät ole synnynnäinen ominaisuus, vaan jokaisen opittavissa ja hiottavissa oleva taito.
Keskusteluyhteyden rakentaminen ja ylläpito vaativat tietoista työtä. Keskustelujen kehittämiseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin parempina tuloksina ja lisääntyvänä hyvinvointina.
Päivän ohjelma perustuu tutkittuun tietoon aivojen toiminnasta, ihmisten välisiin suhteisiin vaikuttavista tekijöistä ja ihmisen käyttäytymisestä.

 

Päivässä käsitellään seuraavia kysymyksiä:
Miksi vuorovaikutus on haastavaa ja tärkeää?
Kuinka ihmisten erilaiset näkemysmaailmat voivat kohdata?
Miten rakentaa keskusteluyhteys ihmisten kesken?
Miten päästä aitoon vuoropuheluun erilaisten ihmisten kanssa?
Miten ohjata ja viedä keskustelua eteenpäin?
Miten kohdata vaikeita vuorovaikutustilanteita?
Miten vahvistaa omaa keskustelutaitoa ja pysyä provosoitumatta?

 

Saat tästä päivästä:
Ymmärrystä omaan ja muiden käyttäytymiseen työn tilanteissa
Valmiuksia vaikuttavaan, aitoon, luontevaan ja avoimeen vuorovaikutukseen
Keinoja ja käytännön vinkkejä arjen vuorovaikutustilanteisiin
Rohkeutta kohdata haasteellisia vuorovaikutustilanteita

 

Kuinka päivässä toimitaan 
Päivä toteutetaan työpajatyyppisesti, osallistavasti ja käytännönläheisesti.
Työskentelyä pohjustetaan lyhyin alustuksin, materiaalein ja osallistujien kysymyksin.
Vuorovaikutuksen keinoja tutkitaan pienimuotoisin harjoituksin.
Opittua pohditaan ja sovelletaan omiin työtilanteisiin.

 

Kenelle päivä sopii 
Päivä sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut vuorovaikutus- ja keskustelutaitojensa hiomisesta ja yhteistyön parantamisesta.

Päivän työskentelyä ohjaa 
KM, organisaatiokonsultti, työnohjaaja, psykoterapeutti Birgitta Romppanen/ HeBeiRa Oy

Järjestäjät
RIL ja SAFA

Lisätiedot koulutuksesta
elina.rantakallio[at]ril.fi tai 050 520 1168

Osallistumismaksut 2020: 
RIL, SAFA, SIO jäsenet: 480 eur + 24 % alv.
Muut: 550 eur + 24 % alv.

Hinnat sisältävät luennot, luentoaineiston sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Hae sivustolta: