Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta ja elinkaariarviointi

23 maaliskuun, 2022

Järjestäjät: EKO-SAFA ja Yrittäjä-SAFA
Hybriditapahtumaa voi seurata suorana verkossa tai paikan päällä Helsingissä, Tiedekulma Stage, Yliopistonkatu 4.
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.
23.3.2022 klo 17.00-19.00

Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta tulee pakolliseksi osaksi rakennuslupahakemusta jo vuonna 2025 ja tarvitsemme enemmän osaamista rakennuksen kestävyyden arvioimisessa. Seminaarin tavoitteena on pohtia keinoja, miten rakennusten kestävyyttä arvioidaan ja miten tuleviin uusiin vaatimuksiin kannattaa valmistautua.

Rakentaminen kuluttaa 50 % luonnonvaroista sekä 42 % energiasta ja tuottaa 35 % kasvihuonepäästöistä sekä 30 % jätteestä. Vaikka nykytilanne on kestämätön, rakentamisessa on myös valtava potentiaali pienentää päästöjä ja parantaa resurssitehokkuutta. Suunnitteluvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Jotta suunnitteluratkaisuja voidaan ohjata kestävämmäksi, tarvitaan läpinäkyviä mittareita kestävyyden arviointiin.

Tällä hetkellä elinkaariarviointia hoidetaan neljällä eri tapaa:

  1. Ulkoistetaan kokonaan elinkaariarviointi erilliselle konsultille. Tämä ei ole järkevää, sillä omaksi prosessikseen eriytetty arviointi ei vaikuta suunnitteluun suoraan, vaan johtaa jälkikäteen tehtäviin muutoskierroksiin, mikäli asetettua tavoitetta ei kerralla saavuteta ja siten suunnittelun työmäärän lisääntymiseen. Suunnittelutyö pirstaloituu, kun uusia tehtäviä ja uusia konsultteja niitä hankkeessa hoitamaan tulee koko ajan lisää.
  2. Arvioidaan rakennushanketta itse esim. Ympäristöministeriön pilottivaiheen ohittaneen Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää käyttäen.
  3. Kehitetään oma menetelmä. Oman menetelmän kehittäminen vaatii kuitenkin erikoisosaamista ja suuria investointeja, eikä suunnittelijoilla välttämättä ole riittävästi tietoteknistä osaamista omien työkalujen luontiin. Ei ole myöskään järkevää tehdä päällekkäistä kehitystyötä.
  4. Ostetaan lisenssi kaupalliseen tuotteeseen. Tietomallissa on tällä hetkellä paljon dataa ja on vain ajan kysymys, milloin data saadaan hyödynnettyä kestävyyden arvioinnissa. Tällä hetkellä markkinoilla olevat tuotteet pohjautuvat pitkälti taulukkolaskentaan, jossa mallista saadaan määrät ja suunnitteluohjelmistoon liitetystä lisäohjelman tietokannasta kunkin materiaalin kestävyysdata.

Tapahtumassa yleisölle kerrotaan yleistajuisesti rakentamisen ympäristövaikutuksista ja rakennuksen kestävyyden arvioinnista. Käytännön suunnittelutyötä tekeville annetaan perustietoa ja työkaluja elinkaariarviointiin osana tietomallipohjaista suunnittelua hyvissä ajoin ennen uusien vaatimusten tuloa voimaan.

Ohjelma

Tilaisuuden avaus
Ville Hara, Eko-SAFA

Hiilijalanjäljenlaskenta ja tulevat vaatimukset rakennuksille 
Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö

Case-esimerkit:

Ympäristöministeriön työkalu
Lauri Tähtinen, Green Building Council

Itse kehitetyt työkalut
Ninni Westerholm: Helstin Laske-suunnittelutyökalu, Anssi Lassila/ Katharina Heidkamp: Oopeaan Jokotai, Marja-Liisa Honkanen: ARCO

Kaupalliset tuotteet markkinoilla
esimerkkinä OneClick LCA ja Carbon Designer, Topias Viiala, OneClick LCA

Keskustelu: Miten rakennusten elinkaariarviointi kannattaa tehdä?

Tervetuloa!

Linkki striimiin

Tapahtuma Facebookissa

Hae sivustolta: