Kirkkotila avautuu –seminaari

20 toukokuun, 2019
Liedon Pyhän Pietarin kirkko

Evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuuskomitean mukaan toimintakulttuurin uudistaminen on avainasemassa kirkon kehittämisessä. Kirkko siirtyy työntekijäkeskeisestä ajattelutavasta seurakuntalaisten roolia korostavaan ajatteluun. Seurakunnan toimitilojen kohdalla tilaisuuksien hoitamisvastuu siirtyy yhä enemmän seurakuntalaisille. Siihen liittyy myös kirkkojen käytön kehittäminen.

Kirkkohallituksen asettama työryhmä on valmistellut suunnitelmaa kirkkotilojen kehittämisestä yhteisön keskuksiksi yhteistyössä Museoviraston kanssa. Työryhmä pohti kirkkotilojen käyttöjä ja siihen liittyviä muutoksia teologisesta, yhteisöllisestä, taloudellisesta sekä kulttuuriperinnön ja lainsäädännön näkökulmista.

Liedon keskiaikaisen kivikirkon kehittämishankeen toteuttamisen lähtökohdaksi on otettu uuden ajattelun mukaiset periaatteet. Kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia ratkaisuja kirkkotilojen uudistamisessa on tehty Ruotsissa sekä kuvata, miten seurakuntalaisia on osallistettu kirkkotilan monipuolisen käytön suunnitteluun Liedossa ja antaa konkreettinen ehdotus siitä, millaiset kirkkotilaa koskevat muutokset palvelisivat tarkoituksenmukaisimmin Liedon kirkon monipuolista käyttöä. Remonttisuunnitelmat etenevät kokeillen ja hitaasti, tarkoituksella.

Turun hiippakunta, Kirkkohallitus, Museovirasto ja Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta ovat valmistelleet Kirkkotila avautuu –seminaarin, jonka tavoitteena on avata keskustelu kirkkotilojen monipuolisesta käytöstä. Esimerkiksi on nostettu juuri nyt ajankohtainen Liedon kirkon peruskorjaus, joka tulee toiminaan erinomaisena pilottina keskustelulle ja kokeilulle. Seminaari näyttää myös toiveen eri tahojen joustavasta yhteistyöstä.

Kirkkotilan suojelulla ja vaalimisella on jo vuosisataiset perinteet, samalla kun tilojen käyttöä on aina sopeutettu kunkin ajan tarpeisiin. Tämän pohjalta yksi seminaarin suurista kysymyksistä on jatkuvuuden ja muutosten luonteva sovittaminen toisiinsa.

Seminaarin valmistelu käynnistyi Turun piispa Kaarlo Kallialan aloitteesta ja valmisteluryhmässä ovat olleet lisäksi vs. hiippakuntadekaani Mari Leppänen, kirkkoherra Risto Leppänen Liedon seurakunnasta, kouluttaja Juhani Holma Kirkkohallituksesta, pääjohtaja Juhani Kostet, osastonjohtaja Mikko Härö, yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen ja erikoisasiantuntija Satu Kähkönen Museovirastosta sekä professori Jyrki Knuutila ja yliopistolehtori Tuomas Heikkilä Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Ilmoittauduthan seminaariin 5.5.2019 mennessä: https://www.lyyti.in/Kirkkotila

OHJELMA

09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

10.00 Seminaarin avaus
Kodikas pyhä tila
Turun piispa Kaarlo Kalliala
Turun arkkihiippakunta

10.20 Case Lieto
– Liedon kirkko muutoksessa
Kirkkoherra Risto Leppänen,
pastori Outi Tukia-Takala ja
suntio Elina Tupala.
Liedon seurakunta

10.40 Kirkkotila ja kirkolliset toimitukset Liedon kirkossa keskiajalta nykypäivään.
Professori Jyrki Knuutila
Helsingin yliopisto teologinen tiedekunta

11.00 Kirkko pyhimyksen kotina. Kirkkotila ja keskiaikaiset pyhiinvaeltajat?
Yliopistolehtori Tuomas Heikkilä
Helsingin yliopisto teologinen tiedekunta

11.20 Kirkkorakennus muutoksessa
– miten arvot ja tarpeet kohtaavat?
Arkkitehti Hanna Lyytinen

11.40 Keskustelu aamupäivän teemoista

12.00 Lounas

13.00 Suojella, käyttää ja kehittää
Kirkkoantikvaari Heikki Ranta
Lundin hiippakunta

13.30 Kirkollisen kulttuurin ja olemisen muutokset
Kouluttaja Juhani Holma
Kirkkohallitus

14.00 Iltapäiväkahvit

14.20 Saman katon alle
– Kirkkotilatyöryhmä ja kulttuuriperinnön näkökulma
Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen
Museovirasto

14.40 Kirkollisen kulttuuriperinnön arvot ja merkitys
– Voidaanko museoista palauttaa kirkkojen irtaimistoa

Professori Heikki Hanka
Jyväskylän yliopisto

15.00 Loppukeskustelu

15.30 Seminaarin päätös
– Mitä tästä jäi käteen?

Pääjohtaja Juhani Kostet
Museovirasto

Hae sivustolta: