Kaupunkitutkimuksen päivät

4 toukokuun, 2023 - 5 toukokuun, 2023

Vuoden 2023 teemana on Tiedon kaupunki. Tavoitteena on pohtia tiedon merkitystä kaupunkien kehityksessä. 

Modernit kaupungit samoin kuin yhteiskunnat rakentuvat tutkitulle tiedolle. Samalla kaupungit hyödyntävät kaupunkilaisten sekä kaupungissa vierailevien ihmisten tuottamaa tietoa. Kaupunkilaiset puolestaan käyttävät arkista, kokemusperäistä tietoa sekä toimiessaan että pyrkiessään vaikuttamaan kaupunkinsa kehitykseen.

Tiedon ja kaupunkitutkimuksen yhteyttä voi pohtia esimerkiksi kysymällä: Millaista tietoa kaupungit haluavat ja ketkä sitä saavat tuottaa? Miten tutkijoiden tuottama tieto nivoutuu yhteen kaupunkilaisten arkisen kokemusperäisen tiedon kanssa? Mikä on korkeakoulujen asema kaupungeissa? Miten tiedon arvostus näkyy kaupungeissa? Miten erilaiset tieteet – arkkitehtuuri, historia, taloustiede, valtio-oppi, sosiologia, maantiede, kulttuurintutkimus – ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat nykyään kaupunkien kehitykseen? Miten kaupunkeja koskeva tieto on rakentunut ja muuttunut? Minkälaista tietoa tarvitsemme kaupunkien tulevaisuutta ennakoidessamme?

Tutkijoiden tuottaman tiedon lisäksi myös osallistavien menetelmien ja kansalaistieteen keinoin tuotettu tieto kaupungeista on osa päivien teemaa. Teema kuvastaa myös Kaupunkitutkimuksen päivien 20-juhlavuotta.

Vuoden 2023 Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 4.–5.5.2023 Turussa Turun yliopiston Publicum-rakennuksessa osoitteessa Assistentinkatu 7, 20500 Turku.

Kaupunkitutkimuksen päiviä järjestävät yhteistyössä ja vuorovedoin Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura.

Hae sivustolta: