Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus Suomessa

13 maaliskuun, 2019

Suomi on liittynyt mukaan Euroopan kulttuuriperintötunnukseen marraskuussa 2018. Luettelon kohteita löytyy jo 38 kappaletta 18 maasta. Nyt suomalaisille kulttuuriperintökohteille avautuu tilaisuus pohtia omaa rooliaan eurooppalaisesta näkökulmasta ja hakea kohteeksi Kansallismuseossa 13.3. järjestettävässä seminaarissa avataan keskustelu aiheesta.

Mikä on eurooppalainen kulttuuriperintötunnus? Miten eurooppalaisuus näyttäytyy Suomen kulttuuriperintökohteissa? Minkälaisille kohteille tunnusta voi hakea? Miten prosessi etenee Suomessa? Tule kuulolle, keskustelemaan ja vaikuttamaan!

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, johon Suomi liittyi mukaan marraskuussa 2018. Tunnuksen tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Euroopan komissio myönsi ensimmäiset tunnukset vuonna 2014. Tähän mennessä tunnuksia on jaettu 38 kohteelle ja luettelo kasvaa joka toinen vuosi. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita tulee kehittää pedagogisen hankkeen kautta. Tunnuksen saaneiden joukossa on rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kohteita sekä asiakirjoja.

Nyt järjestettävässä seminaarissa keskustellaan siitä, miten Suomi voisi parhaiten toteuttaa ja hyödyntää tunnusta ja olla mukana keskustelemassa siitä, mitä eurooppalainen kulttuuriperintö meillä tarkoittaa.

Seminaarissa esitellään eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta, sen toimintaperiaatteita sekä eri maiden kohteita. Jyväskylän yliopiston EUROHERIT-tutkimushankkeessa on viime vuosina kerätty laajasti tietoa tunnuksen toimivuudesta eri maissa ja myös näistä tuloksista kuullaan seminaarissa. Työpajoissa keskustellaan Suomen profiilista, tunnuksen toimeenpanosta sekä mahdollisista tulevista kohteista.

Seminaari on osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018. Teemavuoden tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan yhteisestä historiasta ja vahvistaa Eurooppaan kuulumisen tunnetta. Suomen liittyminen osaksi eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta on luonteva jatko teemavuodelle.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille. Sen toivotaan tavoittavan laajasti kulttuurikentän toimijoita, järjestöjä, tutkijoita, museokenttää sekä matkailun osaajia.

Seminaari järjestetään keskiviikkona 13.3. klo 12.30‒16.30, Kansallismuseon Ateljee, Mannerheimintie 34, Helsinki. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Museovirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto / EUROHERIT-hanke.

Ilmoittautumiset 6.3. mennessä https://ssl.eventilla.com/kulttuuriperintotunnus

Lisätietoja
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017
Ulla Salmela, Museovirasto, ulla.salmela@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6251

Euroopan komission European Heritage Label-sivut
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote liittymisestä
EUROHERIT-hankkeen sivut

Kulttuuriperintö on yhteistä omaisuuttamme, josta meidän tulee pitää huolta, mutta joka on tarkoitettu myös käytettäväksi ja nautittavaksi. Museovirasto tekee työtä kulttuuriperinnön säilymisen, kestävän käytön ja tunnettuuden hyväksi. Viraston monipuolinen asiantuntemus ja palvelut ovat kaikkien käytössä.

Hae sivustolta: