50-vuotismuisteluseminaari Aalto-yliopistolla: TKK:n Arkkitehtiosaston kapina ja opintouudistuskampanja keväällä 1969 

26 huhtikuun, 2019
Aalto-yliopisto, vanha A-osasto, yläkerran luentosali ja aula

TKK:n ARKKITEHTIOSASTON KAPINAKEVÄT 1969
50-vuotismuisteluseminaari A-osaston kapinasta ja opintouudistuskampanjasta

Seminaarissa muistellaan syksyn 1968 ja talven-kevään 1969 tapahtumia ja opintouudistus-kampanjaa Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla, luodaan katsaus 1960-luvun loppupuolen yhteiskunnalliseen muutokseen ja opiskelijaradikalismiin sekä tarkastellaan laajemminkin arkkitehtikoulutuksen ja suunnittelualan muutosta 1960-luvulta nykypäivään.
Seminaari liittyy valmisteilla olevaan kapinakevään 50-vuotismuistelujulkaisuun.
Seminaari on maksuton.  Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Aika ja paikka
Perjantai 26.4.2019 klo 13.00-18.30
Aalto-yliopiston vanhan arkkitehtiosaston toisen kerroksen luentosali ja aula.
(Otakaari 1, Otaniemi, Espoo)

Seminaarin ohjelma  

Seminaarin puheenjohtajana toimii arkkit. Jan Olin.
Vähäiset ohjelmamuutokset vielä mahdollisia.

13.00  Aalto-yliopiston tervehdys – Arkkitehtuurin laitoksen johtaja professori Pekka Heikkinen
13.10  Seminaari-info ja muisteluprojektin taustaa –  arkkit. Kari Silfverberg
13.25  Johdantoluennot 1 ja 2:  Katsaus 1960-luvun lopun yhteiskunnan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilaan, ajan henkeen ja muutosprosesseihin sekä opiskelijaradikalismiin ja tulevaisuusnäkymiin –  valt.lis. Jukka Pekka Takala ja kirjailija ja psykiatri Claes Andersson
14.10  Lyhyitä katsauksia ja muistikuvia Arkkitehtiosaston tilanteeseen, tapahtumiin ja opintouudistustoimintaan 1968-69
–  Koulutuksen tilanne ja uudistamisen tarve 1960-luvun lopulla sekä uudistusliikkeen
tavoitteet ja pyrkimykset –  arkkit. Jussi Kautto ja TkT, arkkit. Tapani Launis
–   Valmistelevaa toimintaa A-osastolla syksyllä 1968: vaihtoehtoluentoja ja Arkkitehtilehden
koulutusnumeron 8/68 laatiminen ym. –  arkkit. Maisa Siirala ja arkkit. Mirja Ruikka
–   Arkkitehtikillan opintotoimikunnan perustaminen talvella 1969,  ohjelmatyö ja
koulutuspäivien valmistelu ym. –  arkkit. Mirja Ruikka
–   Koulutuspäivien toteutus 14-15.4.1969  –  arkkit. Jussi Kautto, TkT Tapani Launis
ja arkkit. Jouko Koskinen
–   Opintouudistuksen hyväksyminen ja muutoksen käynnistäminen –  arkkit. Vili Sarvas
–   Opettajien muisteluja ja näkemyksiä opintouudistusprosessista
–  prof.emeritus Vilhelm Helander ja NN.

15.30  Kahvitauko  ja Arkkitehtikillan järjestämää tarjoilua (maksu käteisellä)

16.00  Näytetään historiallinen valtausfilmi  A-osaston koulutuspäiviltä 1969
–  tekn.lis. Pekka Lahti

16.30  Aalto-yliopiston arkkitehtikillan tervehdys – puheenjohtaja Fredrika Hallenberg

16.40  Jälkipuintia ja arviointeja arkkitehtikoulutuksen kehityksestä, opintouudistuskampanjan
merkityksestä ja vaikutuksista sekä arkkitehtien roolin ja ammattikuvan muutoksista
1960-luvulta nykypäivään – kolme puheenvuoroa:
Hyvä ja huono arkkitehti  –  prof.emeritus Christer Bengs
Tatort Otaniemi – tapahtuman suhde aikaan ja paikkaan  –  prof.emeritus Staffan Lodenius
Kokemuksia koulutusmuutoksista –  prof.emerita Aino Niskanen
 17.20  Paneelikeskustelu ja kysymyksiä +  loppukeskustelu –  puheenjohtaja arkkit. Jan Olin
Paneelissa mukana kaikki alustajat
18.30  Seminaarin päättäminen
19.00  Seminaarin jatkot opiskelijaravintola Täffällä (Teknologföreningen) Otakaaren toisella
puolella –  musiikkiohjelma mahdollinen

Seminaarin visuaalinen materiaali

Seminaarissa on esillä kuvia kapinakevään 1969 tapahtumista, julkaisuja (mm. Arkkitehti-lehden koulutusnumero 8/1968 ja a-lehti 1/1969) ja monisteita sekä kevään 1969 päivälehtien artikkeleita ym. Julkaisukopioita on myös myytävinä.

Seminaariin ilmoittautuminen 
Seminaaritarjoilun valmistelun vuoksi pyydetään ilmoittautumiset 23.4.2019 mennessä
arkkit. Matti Muoniovaaran sähköpostiosoitteeseen  masa@kotikone.fi

 

Hae sivustolta: