Miniapoli

MITÄ?

Miniapoli on kevyt ja jankohtaisiin teemoihin keskittyvä arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, joka madaltaa kynnystä aloittaa rakentamisen laadusta käytävä keskustelu. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi vanhojen paikallisapoliohjelmien päivittämiseen, uusien aloittamiseen tai keskustelun avaukseen arkkitehtuuripoliittisista aiheista.

KENELLE?

Miniapoli on työkalu kaikille, jotka pyrkivät vaikuttamaan paikallisen rakentamisen laatuun, olipa kyseessä sitten kunnan asukas tai päätäntää tekevä viranomainen.

MIKSI?

On tärkeää saada keskusteluyhteys eri osapuolten välille, jotta monipuoliset tarpeet tulevat huomioitua ja päätös mahdollisista toimista syntyisi mahdollisimman ripeästi. Nämä ohjekortit auttavat tunnistamaan päätöksentekoon johtavia askeleita.

MITEN?

AJANKOHTAINEN TEEMA TAI HAASTE

Esimerkiksi tyhjilleen jääneen kiinteistön käytön jatkuminen.

PROSESSI

Tunnistetaan osapuolet, joita esimerkiksi kiinteistön käytön jatkuminen koskettaa. Avataan keskustelu ja valitaan etenemisvaiheet.

PÄÄTÖKSENTEKO

Miniapolin keskeinen tavoite on päätöksenteko. Siihen tarvitaan päättävässä asemassa olevien tahojen osallisuutta ja laajaa yhteistyötä.

LATAA MINIAPOLI-KORTIT

 

 

Lataa miniapoli tästä linkistä

Lataa teemakortit tästä linkistä

Lataa prosessikortit tästä linkistä

Miniapoli on osa Safan, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon ja Taiteen edistämiskeskus Taiken yhteistä paikallisten arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien kehittämisen hanketta, jota rahoittaa ympäristö­ministeriö. Lue lisää Suomen arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta osoitteessa apoli.fi.