Uusi Musta

SAFA on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka huolehtii arkkitehtien ammatillisesta edunvalvonnasta ja on ammattikunnan ääni julkisessa keskustelussa. Siksi Arkkitehtiliitto on meille kaikille korvaamattoman tärkeä ja sen on osattava kertoa jäsenilleen ja jäsenyyttä vielä harkitseville, miksi se on olemassa ja miten se toimii.

Tehdään SAFAsta vaikuttava liitto,

– jonka päätöksenteko on läpinäkyvää

– joka on helposti lähestyttävä, myös englanniksi

– joka on kestävän rakennetun ympäristön puolestapuhuja

– jossa opiskelijat ovat tasavertaisia, äänioikeutettuja jäseniä

Olli Hanhirova

Äänestysnumero: 2

Yrittäjä, uuden ajan arkkitehtitoimiston toimari. Vaikuttava SAFA tukee aktiivisesti ammattitaidon kehittämistä sekä työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä.

Mira Kyllönen

Äänestysnumero: 3

Korjaussuunnittelija, rakennushistoriaselvitysten laatija ja SAFAn toimikuntalainen. Tavoitteena entistä avoimempi SAFA, joka toimii kestävämmän yhteiskunnan puolestapuhujana.

Noora Laak

Äänestysnumero: 4

Haluan rakentaa kukoistavaa SAFAa, joka on helposti lähestyttävä ja tekee vaikuttavaa edunvalvontaa kestävän ympäristön edistämiseksi ja ympäristökriisin hillitsemiseksi.

Santeri Nuotio

Äänestysnumero: 5

Yhteisön kehittämisestä intohimoinen arkkitehti, joka ahkeroi päivätyökseen kauniin ja toimivan kaupunkiympäristön puolesta. Yhteinen SAFA on sydämen asia!

Juuso Pajukko

Äänestysnumero: 6

Työskentelen projektiarkkitehtina työympäristöjen parissa. Haluan SAFAn, joka puolustaa sekä ammattikunnan että arkkitehtuurin etuja ponnekkaasti ja arkailematta.

Saana Rossi

Äänestysnumero: 7

Olen maankäytön suunnittelun ja asukasosallistumisen tutkija. Haluan SAFAn olevan läpinäkyvä ja vaikuttava arkkitehtiyhteisö.

Jussi Ukkonen

Äänestysnumero: 8

Teen töitä kaavoittajana maailman toimivimman kaupungin puolesta. Haluan aktiivisemmin yhteiskunnalliseen julkiseen keskusteluun osallistuvan SAFAn.