Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn lausunto hallituksen esityksestä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lataa lausunto

Hae sivustolta: