Suomen Arkkitehtiliiton lausunto uimahallin pää-, arkkitehti- ja taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloiksi RTS 20:15-17

Viite: lausuntopyyntö 3.7.2020

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle tehtäväluettelot:

  • Uimahallin pääsuunnittelun tehtäväluettelo, Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS18 soveltaminen
  • Uimahallin arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo, Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK18 soveltaminen
  • Uimahallin taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo, Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 soveltaminen.

Suomen Arkkitehtiliitto on perehtynyt tehtäväluetteloihin. Ohessa kommenttejamme.

Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelossa olisi luvun D Ehdotussuunnittelu alle hyvä saada lisäpainotusta rakennuksen elinkaaren vaiheille ja korjattavuudelle kohtaan D4 ” Selvitetään runkorakenteiden, talotekniikan ja vedenkäsittelyn vaikutukset tilatarpeisiin ja tilojen suunnitteluun”. Tämä koska nämä kokonaisuudet ovat työnä helposti varsin massiivisia. Esimerkiksi lisäyksenä: ”… sekä rakennuksen ylläpitoon ja korjattavuuteen.”

Esimerkiksi Ervin Tapiolan uimahallin 2005 peruskorjauksessa tehtiin virheitä lähtötietojen hankinnassa ja hankkeen vaativuuden arvioinnissa mm. alkaalikiviainesreaktion kanssa sisätilassa. Rakennusfysiikka on ehdottomasti oman kohtansa arvoinen.

Kokonaan uutena kohtana voisi E4:ään (tai ehkä jo D4) lisätä: ”Selvitetään uimahallitilojen erityiset rakennusfysikaaliset vaikutukset rakennusvaipalle, -materiaaleille ja tilapinnoille (yhdessä muiden suunnittelualojen kanssa)”. Tämähän on sinänsä oltava jo suunnittelijan osaamisena, mutta on hyvä, että ne kootaan muistion muotoon, jotta niiden huomioon ottamisesta jää yksiselitteiden dokumentointi. Kyse on nimenomaan uimahallitiloille ominaisesta erityispiirteestä, joka pitäisi ottaa vakavasti.

Rakennusfysikaalisesti sekä pääsuunnittelijan että rakennussuunnittelijan tehtävät ovat uimahallien kohdalla käytännössä aina poikkeuksellisen vaativia eli sen mukaisesti myös suunnittelijoiden kelpoisuus on poikkeuksellisen vaativaa luokkaa.

Todennäköisesti uimahallisuunnittelussa tarvitaan myös erityismenettelyä tai ulkopuolista tarkastusta rakennuslupavaiheessa, koska kyseessä on pv-luokan suunnittelutehtävä.

Helsingissä 24.8.2020
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

Heini Korpelainen,
rakennussuunnittelutoimikunnan sihteeri

Hae sivustolta: