Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ohje-ehdotuksesta RTS 22: 29 Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat

Rakennustietosäätiö

21.12.2022

Viite: Lausuntopyyntö 23.11.2022, RTS 22:29

Rakennustietosäätiö RTS on pyytänyt lausuntoa asuinrakennusten porrashuoneita ja kulkutiloja käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Suomen Arkkitehtiliitto on tutustunut ehdotukseen ja toteaa aiheen olevan hyvin ajankohtainen.

Paarikuljetuksen tilantarve määrittelee käytännössä porrashuoneiden mitoituksen. Suunnittelijat kaipaavatkin opastusta ja yhtenäistä mitoitustyökalua, jolla voidaan selkeästi mitoittaa ja todentaa tilantarve paarikuljetukselle. Ohje-ehdotusta tulee täydentää tältä osin. Vaikka kaikki kunnat eivät vaadi käytettäväksi makuupaareja, pitäisi sen uudisrakentamisessa olla mitoituksen lähtökohtana jo potilasturvallisuuden kannalta.

Ohje-ehdotuksen kuvien ja piirrosten tulee aina esittää esimerkillisiä, toteuttamiskelpoisia ja määräysten mukaisia ratkaisuja. Kierreportaita ei tule käyttää hyvänä suunnitteluratkaisuna, koska niissä ei voida kulkea makuupaarien kanssa. Ohje-ehdotuksen kaavioissa esitetyt hissit eivät kaikki täytä esteettömyyden nykyvaatimuksia. Hissien edessä tulee olla hissin kokoinen vapaa tila, mitä ohjeen kuvissa ei ole esitetty. Kuvat tulee korjata vaatimusten mukaisiksi.

Hissien turvallisuuden osalta ohjeeseen voisi lisätä maininnan hissien vara-akkujärjestelmästä, jonka avulla sähkökatkon tms. aikana hissit kulkisivat aina hetken, eikä olisi vaaraa vaikkapa potilaskuljetuksen jäämisestä hissiin loukkoon. Toinen tärkeä turvallisuustekijä on luonnonvalo porrashuoneen eri kerroksissa. Tämä olisi hyvä mainita ohjekortissa, vaikka nykyisin jo kaavassa voidaan vaatia, että joka kerrostasolla tulee olla ikkuna. Turvallisuuteen liittyvät myös käsijohteet, joita käsittelevä luku tulee lisätä ohjekorttiin. Ohjeessa voisi suositella käyttämään porrashuoneessa vasikallisia ovia ja varmistamaan, etteivät vastakkaisten huoneistojen kerrostaso-ovet osu toisiinsa. Lisäksi ohje-ehdotukseen tulee lisätä mitoitus porrashuoneen sisäänkäynnin edustaa esittävään kuvaan.

Luhtikäytävistä ja niiden mitoituksesta on käytössä useita eri tulkintoja. Rakennusvalvontojen yhteisestä Topten ryhmästä on tulossa uusi linjaus asiasta pian. Pelkäämmekin, että ohjekortti tulee vanhentumaan ennen aikojaan – myös mahdollisen rakentamislain hyväksymisen johdosta.

Ohje-ehdotuksessa on esitetty varatieratkaisut juuri oikeassa suositeltavuusjärjestyksessä. Tämän lisäksi tekstissä olisi hyvä mainita, että varatien asunnosta tulee ohjata selkeästi samaa reittiä pitkin ulos asti. Hädässä on vaikeaa joutua etsimään jatkoreittiä kesken matkan.

Helsingissä 21.12.2022
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Rakennussuunnittelun toimikunnan puolesta,

Heini Korpelainen,
erityisasiantuntija

Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ohjekortti ehdotuksesta RTS 22: 29 Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat

Hae sivustolta: