Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ohje-ehdotuksesta Henkilöstötilat. RTS 19:25

Rakennustietosäätiö                                                                                                                                                  

seppo.niiranen@rakennustieto.fi

30.8.2019

 

Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ohje-ehdotuksesta Henkilöstötilat. RTS 19:25

Viite: Lausuntopyyntö 27.6.2019

 

Rakennustietosäätiö RTS sr on pyytänyt lausuntoa pysyvien työpaikkojen henkilöstötilojen suunnitteluohjeita käsittelevästä ohje-ehdotuksesta.  Ohjekortti perustuu työturvallisuuslakiin ja -asetukseen työpaikkojen turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksista, mutta sisältää myös muita hyväksi katsottuja suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Erityisesti työsuojelupuolella on koettu tärkeäksi ohjeistaa henkilöstötilojen suunnittelua.

 

Suomen Arkkitehtiliitto on perehtynyt ohje-ehdotukseen ja toteaa ohje-ehdotuksen selkeäksi ja asiantuntevasti laadituksi. On hyvä että aiheesta laaditaan ohjeistusta, koska lainsäädännössä ei ole tarkkoja ohjeita ja mitoitusta asiasta. Ohjekortissa perehdytään asiantuntevasti erityisesti työmatkaliikunnan asettamiiin vaatimuksiin henkilöstötiloille. Tällä hetkellä aika usein työmatkapyöräilijät kokevat olemassa olevat toimistotilojen pukeutumis- yms tilat ahtaiksi.

 

Kohdassa 4.1 olisi hyvä painottaa kulkureittien sujuvuutta etenkin pyöräpysäköinnistä henkilöstötiloihin. Myös tilanteessa, jossa työ on likaamatonta, olisi parempi ettei pyöräpysäköinniltä kuljeta henkilöstötiloihin työtilojen kautta (eli päinvastainen tilanne kuin mikä on kuvattu). Missään ei ollut mainintaa pyöräpysäköinnin yhteyteen sijoitettavasta kuraeteisestä, joka kuuluisi ainakin suurempiin henkilöstötiloihin. Se olisi oiva lisä kuraiselle pitkän matkan pyöräilijälle, koska muuten kurat ovat pesutiloissa. Nämä kaikki liittyvät vahvasti ympärivuotisen pyöräilijän kokemaan sosiaaliseen hyväksyntään työympäristössä ja sitä kautta pyöräilyn kannustamiseen liikkumismuotona. Tekstissä voisi viitata pyöränsäilytystä koskevaan rt-korttiin, ja muistuttaa, että säältä, ilkivallalta ja varkauksilta suojaava pyörän säilytyspaikka lisää työmatkapyöräilyn houkuttavuutta (kyselytutkimusten mukaan noiden puuttuminen on suurin este työ- ym pyöräilylle) ja että myös pyörän mahdolliseen korjaamiseen, pesuun ja sulattamiseen loskakokkareista olisi hyvä varata paikka.

 

Suunnittelijan kannalta hankalimpia mitoitettavia ovat pienten liike- ja toimistojen henkilöstötilat sekä se, voiko pienten toimijoiden WC-tilat toimia samalla myös asiakas-WC:inä. Olisiko myös jatkossa pohdittava etenkin isommissa toimipaikoissa, kuinka suhtaudutaan vierailijoihin/asiakkaisiin, jotka haluavat siistiytyä pyörämatkan jälkeen?

 

Helsingissä 30.8.2019

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

 

Heini Korpelainen,

rakennussuunnittelutoimikunnan sihteeri

Lataa lausunto

Hae sivustolta: