Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ohje-ehdotuksesta Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. RTS 19:39

Rakennustietosäätiö                                                                                                                                        

seppo.niiranen@rakennustieto.fi

3.9.2019

 

Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ohje-ehdotuksesta Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. RTS 19:39

Viite: Lausuntopyyntö 28.6.2019

 

Rakennustietosäätiö RTS sr on pyytänyt lausuntoa esteetöntä ympäristöä käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohjekortti on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille ja viranomaisille. Ohjekortti perustuu Esteetön rakennus ja ympäristö -oppaaseen, jossa aihetta käsitellään laajemmin ja se korvaa aiemman ohjekortin RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö.

 

Suomen Arkkitehtiliitto on perehtynyt ohje-ehdotukseen ja toteaa ohje-ehdotuksen selkeäksi ja asiantuntevasti laadituksi. Ohjeen johdantokappaleessa todetaan, että se koskee etupäässä muita kuin asuinrakennuksia, mutta ohjeet ovat sovellettavissa myös asuntorakentamiseen. Itse ohjetekstissä olisi kuitenkin hyvä esittää selkeästi, mikä ohjeista koskee minkäkin tyyppistä rakentamista. Muutamaan kohtaan kaipaamme tarkennusta etenkin siitä, ettei tätä ohjetta tule soveltaa tietyn tyyppiseen rakentamiseen. Selvyyden vuoksi esimerkiksi olisi hyvä tarkentaa ja yksilöidä, milloin jokin ohje ei koske omakotitaloa, kuten kohdissa 3.1, 3.2 ja 3.3. Ohessa muutamia lisäys- ja tarkennusehdotuksia:

 

3.1. Kulkuväylät ulkona: Tämä ei koske omakotitaloa, paritaloa tai kaupunkipientaloa, jos esteetön kulkuväylä on mahdoton toteuttaa.

3.1 Kulkuväylän pinta: Lisättävä tulkinta siitä, mitkä materiaalit täyttävät ”kovan” määritelmän. Niitä ovat YM:n oppaan mukaan esim. asfaltti, betoni, kivituhka ja sileät, luistamattomat kivilaatat.

3.2 Esteettömät autopaikat: Ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

3.3 Rakennuksen sisäiset kulkuväylät: Ei koske asuinrakennuksia.

Lisäys kohtaan 3.9 Oven vapaa leveys: Asetus oven vapaasta leveydestä koskee pientaloissa vain sisääntulokerrosta.

Lisäys kohtaan 3.9 Oven avautumissuunta: Ovien on avauduttava poistumissuuntaan, jos kyseessä on asunnon kerrostaso-ovi tai oven kautta poistuvien henkilömäärä on yli 60.

Lisäys kohtaan 3.4 Luiskattoinen kappale: Nousu 120 mm, etenemä 300. Luiska ei sovellu märkätiloihin.

Lisäys kohtaan 3.6 Käsijohteetkolmas kappale: Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Miksi kohdassa 3.7 Hissin varusteluon esitetty eri mitat kuin YM:n oppaassa: 850-1200 (vai 1300?) ja 500mm (vai 400 mm?)

Tekstistä puuttuu kuva 22.

Lisäys kohtaan 4.3 Kokoontumistilatmäärittelyyn kokoontumistiloista: katsomo, auditorio, juhla-, kokous- tai ravintolasali, opetustila tms. kokoontumis- tai yleisöä palveleva tila.

Lisäys kohtaan 4.4 Asuntokohtaiset ulkotilat: Asuinrakennuksen asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm eli O10.)

 

Helsingissä 3.9.2019

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

 

Heini Korpelainen,

rakennussuunnittelutoimikunnan sihteeri

Lataa lausunto

Hae sivustolta: