Suomen Arkkitehtiliiton lausunto luonnoksesta kaavoitus- ja rakentamislakilehdotukseksi

Luonnos kaavoitus- ja rakentamislaiksi on sekä rakenteeltaan että sisällöltään keskeneräinen ja epätasainen, ja se tulee palauttaa valmisteluun, SAFA toteaa lakiluonnosta koskevassa lausunnossaan. Korjausrakentaminen tulee laissa nostaa tasavertaiseksi lähtökohdaksi uudisrakentamisen rinnalle.

Suomen Arkkitehtiliiton lausunto luonnoksesta kaavoitus- ja rakentamislakilehdotukseksi

Hae sivustolta: