Suomen Arkkitehtiliiton kommentit julkaisuluonnoksesta RIL 229-1 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa.

16.1.2020. Viite: Lausuntopyyntö 20.12.2019

RIL on laatimassa alan toimijoiden kanssa julkaisua RIL 229-1 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa, ja pyytää siitä SAFAn mielipiteitä luonnosversion sisältöön. Ohessa kommenttejamme.

Monissa rakennusvalvonnoissa ei enää riitä, että pääpiirustukset on lupavaiheessa laadittu, vaan niihin palataan myöhemminkin. Rakennusvalvontojen yhdessä sopimissa toimintatavoissa, PKS-topten korteissa, on käsitelty myös asiaa. Ne ohjaavat hankkeen laadulliseen onnistumiseen pks-topten korttissa Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirjassa (https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-11701 ):

”Vastaavan rakennesuunnittelijan on laadittava rakennushanketta koskeva ”Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet” –asiakirja. (Jatkossa tässä ohjeessa kutsutaan asiakirjaa lyhyemmin ”Rakenteiden 0-asiakirjaksi.”)

Rakenteiden 0- asiakirja on esitettävä tarpeellisilta osin lupahakemuksen yhteydessä yhdessä riskiarvioiden kanssa. Ajantasainen rakenteiden 0- asiakirja ja riskiarvio on oltava käytettävissä aina rakennesuunnitelmia rakennusvalvontaan esiteltäessä.

Rakenteiden suunnitteluperusteet vaikuttavat olennaisella tavalla myös rakennussuunnitteluun ja siksi on tarkoituksenmukaista, että käytettävät suunnitteluperusteet on sovittu ja niiden vaatimustenmukaisuus varmistettu suunnittelijoiden ja rakennushankkeeseen ryhtyvän toimesta ennen lopullisten pääpiirustusten laatimista. Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet sekä riskiarviot vaikuttavat suunnittelutehtävän vaativuuden, suunnittelijan kelpoisuuden ja tarvittavien erityismenettelytoimenpiteiden arviointiin.”

Lausunnolla olevassa Rakennesuunnittelun asiakirjaohjeessa on s. 9 mainittu, että suunnittelijalla on omistusoikeus suunnitelmiinsa KSE:n mukaisesti, ellei sopimuksessa ole toisin määritelty. On hyvä, että RIL nostaa esille kysymyksen siitä, että siirtyminen tietomallipohjaiseen suunnitteluun vaatii omistusoikeuteen liittyviä omia pelisääntöjä. Olemme tästä samaa mieltä. Paperiaikakausi asiakirjoina saattaa jäädä pian historiaan. Esimerkiksi Vantaa on edellyttänyt uudiskohteiden lupamääräyksenä BIM -mallia ifc-formaatissa vuoden 2019 marraskuun alusta alkaen. Tietomallimäärittelyihin rakennepuolelta palattaneen toivottavasti sitten eri RIL asiakirjassa.

Helsingissä 16.1.2020
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

Heini Korpelainen,
rakennussuunnittelutoimikunnan sihteeri

Hae sivustolta: