SAFAn lausunto ympäristöministeriölle asetusluonnoksesta eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnoksista Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi

Lataa lausunto

Hae sivustolta: