SAFAn lausunto taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta

Lataa lausunto

Hae sivustolta: