SAFAn ja ATL:n lausunto opetusministeriölle hallituksen esityksestä laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta

Lataa lausunto

Hae sivustolta: