Suomalais-venäläinen koulu

Sisäänjättö: 20.4.2018

Tulokset: 13.6.2018

Senaatti-kiinteistöt järjesti kutsukilpailun Suomalais-venäläisen koulun suunnittelusta. Tarkoituksena oli löytää koululle piha-alueineen ja lähiympäristöineen toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti laadukas, hyvän koulunkäynnin ja uudet opetusmuodot mahdollistava luonnos modernin koulurakennuksen jatkosuunnittelun pohjaksi.


Kilpailutulokset

JAETTU 1. PALKINTO ”Akkuna”
Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy

Arkkitehtisuunnittelu
Jari Frondelius, arkkitehti SAFA
Jaakko Keppo, arkkitehti SAFA
Juha Salmenperä arkkitehti SAFA
Olli Raila, arkkitehti
Erika Siikaoja, tekn. kand.
Mikko Liski, arkkitehti SAFA

Piha- ja maisemasuunnittelu
Soile Heikkinen, arkkitehti SAFA, maisema-arkkitehti

Perspektiivikuvat ja animaatiot
Johannes Koskela, arkkitehti SAFA

Rakenne- ja geotekninen suunnittelu
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Toni Kekki (RAK, puurakenteet)
Petri Taatila (RAK)
Tiina Ärväs-Tuominen (GEO)

LVIAJ-suunnittelu
Granlund Lahti Oy
Pertti Ihalainen, DI LVI-tekniikka

Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu
Granlund Lahti Oy
Keijo Pirttijärvi, insinööri sähkötekniikka
Jouni Veijalainen, insinööri AMK sähkötekniikka

Pedagogiikan asiantuntija
Raila Oksanen, FT (kasvatustiede), KM (kasvatustiede)

Jaettu 1. palkinto – Maatuska

JAETTU 1. PALKINTO ”Maatuska”
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

Tekijät
Mikko Heikkinen, professori, arkkitehti SAFA
Janne Kentala, arkkitehti SAFA
Markku Komonen, professori, arkkitehti SAFA
Markku Puumala, arkkitehti SAFA

Avustajat
Kai van der Puij, arkkitehti SAFA, sisustusarkkitehti
Antti Canth, arkkitehtiyo
Jere Toivonen, arkkitehtiyo

Animaatiot
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

Rakenne- ja geotekniikka
Sitowise Oy
Jukka Ala-Ojala, DI

LVIAJ-suunnittelu
Granlund Oy
Antti Vaahtola, LVI-insinööri

Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu
Granlund Oy
Matti Alakylmänen, teknikko (sähkövoimatekniikka)

Maisemasuunnittelu
Nomaji maisema-arkkitehdit Oy
Anni Järvitalo, maisema-arkkitehti MARK
Riikka Nousiainen, maisema-arkkitehti MARK
Ina Westerlund, maisema-arkkitehti yo

Pedagogiikan asiantuntija
Anna-Stiina Tuovinen, kasvatustieteen maisteri

KUNNIAMAININTA ”Mesta”
Arkkitehtitoimisto ALA Oy

Arkkitehtisuunnittelu
Juho Grönholm, arkkitehti SAFA
Antti Nousjoki, arkkitehti SAFA
Samuli Woolston, arkkitehti SAFA

Avustajat
Eva Geitel, arkkitehti SAFA
Harri Humppi, arkkitehti SAFA
Isabel Sánches del Campo, arkkitehti
Rachel Murray, arkkitehtuurin maisteri
Jack Prendergast, arkkitehtiyo

Insinöörisuunnittelu
Sitowise Oy
Jukka Ala-Ojala, DI (RAK)
Johannes Helander, DI (LVIAJ)
Jarno Kokkonen, Msc (melu)
Petteri Kronqvist, DI (GEO)
Siru Parviainen, TkK (melu)
Jari Rantala, DI (SÄH)
Juha Rantanen, DI (RAK)

Pedagogiikan asiantuntija
Heikki Happonen, KT, johtava rehtori, Joensuun normaalikoulu

Visualisoinnit
VIZarch Ltd.
Ratislav Zíka


Mukaan kutsutut toimistot
Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n työryhmä
Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy:n työryhmä
Arkkitehtitoimisto Heikkinen-Komonen Oy:n työryhmä
Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n työryhmä
Parviainen Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Sami Vikström -työyhteenliittymän työryhmä

SAFA-tuomari
Kalle Vahtera

Suomalais-venäläinen koulu – Arvostelupöytäkirja

Hae sivustolta: