Kruunuvuorenrannan kortteli 49338, SUTA-kilpailu

Sisäänjättö: 11.11.2022

Tulokset: 26.1.2023

Kruunuvuorenrannan kortteli 49338, voittajaehdotus Huoma / Arkkitehtuuritoimisto B&M ja Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo

Kilpailuaika 8.8.–11.11.2022

Helsingin kaupunki järjestää suunnittelu- ja tarjouskilpailun Kruunuvuorenrannan kortteliin 49338 rakennettavien asuinkerrostalojen, korttelipihan ja pihakannen alaisen pysäköintihallin suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena on löytää kaupunkikuvallisesti ja teknisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu valtion tuella rakennettavien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseksi.

Tavoitteena on suunnitella asuinkerrostalokohde, jossa toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja innovatiivisesti. Rakennukset tulee suunnitella elinkaarikustannuksiltaan edullisiksi ja investointikustannuksiltaan toteuttamiskelpoisiksi. Tavoitteena on hyvä taloarkkitehtuuri ja asuinympäristö taloudellisuutta unohtamatta.

1. palkinto Huoma 
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy

Työryhmä
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:
Jussi Murole, arkkitehti SAFA
Daniel Bruun, arkkitehti SAFA
J-P Lehtinen, arkkitehti SAFA
Grete Laukkanen, arkkitehti SAFA
Tuomo Kallio, arkkitehti SAFA
Blake Naumann, arkkitehti
Niko Talvitie, ark. yo
Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:
Krista Muurinen, maisema-arkkitehti MARK
Anniina Norpila, maisema-arkkitehti MARK
Annalinda Paakkolanvaara, maisema-arkkitehti MARK
Elsi Lehto, maisema-arkkitehti MARK
Kaisa Berry, ympäristötaiteilija, arkkitehti

Kunniamaininta Stebu ja blomma
Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy
Emilia Weckman
Sarianna Salminen

Tekijät
Risto Huttunen, arkkitehti SAFA
Santeri Lipasti, arkkitehti SAFA
Julia Falck, arkkitehti SAFA
Aku Jokinen, arkkitehti
Elvira Lehoistaieva, arkkitehti
Marcel Ulmer, arkkitehti SAFA
Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK
Sarianna Salminen, maisema-arkkitehti MARK

Hankintailmoitus TED:ssä

Helsingin kaupungin suunnittelukilpailut
Kruunuvuorenranta k49338 – Arvostelupöytäkirja

Hae sivustolta: