Kruunuvuorenrannan kortteli 49338, SUTA-kilpailu

Sisäänjättö: 11.11.2022

Kilpailuaika 8.8.–11.11.2022

Helsingin kaupunki järjestää suunnittelu- ja tarjouskilpailun Kruunuvuorenrannan kortteliin 49338 rakennettavien asuinkerrostalojen, korttelipihan ja pihakannen alaisen pysäköintihallin suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena on löytää kaupunkikuvallisesti ja teknisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu valtion tuella rakennettavien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseksi.

Tavoitteena on suunnitella asuinkerrostalokohde, jossa toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja innovatiivisesti. Rakennukset tulee suunnitella elinkaarikustannuksiltaan edullisiksi ja investointikustannuksiltaan toteuttamiskelpoisiksi. Tavoitteena on hyvä taloarkkitehtuuri ja asuinympäristö taloudellisuutta unohtamatta.

Mukaan kutsutut työryhmät

  • Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy
  • Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
  • Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
  • Tengbom Oy

Hankintailmoitus TED:ssä

Helsingin kaupungin suunnittelukilpailut

Lisää kilpailuja

Kaikki kilpailut

23.9. 2022

23.1. 2023

Käynnissä

Espoolaisten talo

Osallistumishakemukset 19.8.2022 klo 15 mennessä

Hae sivustolta:

X