Katrineholm Stortorget – Sweden

Sisäänjättö: 25.4.2014

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun bjuder in till en allmän projekttävling för att utforma en ny byggnad på stortorget i Katrineholm. Byggnaden ska utgöra nyckelstenen i torgets framtida utformning och vara en symbol för Katrineholms utveckling – ett landmärke.

Syfte

Syftet med arkitekturtävlingen är att få förslag på hur en byggnad, som ska fungera som landmärke på stortorget i Katrineholm, kan gestaltas samt att handla upp arkitekt för det fortsatta arbetet med projektering av byggnaden. Byggnaden avses användas för verksamheter i bottenvåningen som bidrar till torglivet samt för bostäder i centralt läge.

Tävlingsstart

Allmänt startmöte äger rum fredag den 25 april kl 15-16 i Lokstallarna på Östermalmsgatan 2 i Katrineholm. Tävlingsprogrammet med bilagor kommer att finnas tillgängliga på denna sida samt på http://www.katrineholm.se/arkitekttavling från den 25 april. Deltagare i tävlingen behöver inte registrera sig.

Hae sivustolta: